Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant Komandnog bataljona potpukovnik Nikola Fatić


Datum i mesto rođenja

15. januar 1977, Berane

Obrazovanje

 • Komandno-štabno usavršavanje, 2016.
 • Vojna akademija, smer pešadije, 1999.
 • Gimnazija, 1993.

Dužnosti

 • Komandant Komandnog bataljona, Komanda za obuku
 • Načelnik štaba Komande za razvoj Banatske brigade, Komanda za obuku
 • Načelnik Grupe za operativne poslove i obuku, Komanda za razvoj Beogradske brigade, Komanda za obuku
 • Zamenik komandanta Komandnog bataljona, Komanda za obuku 
 • Komandir Čete za počasti, Komanda za obuku 
 • Komandir čete, Bataljon za obuku, Sedmi centar za obuku, Komanda za obuku
 • Zamenik komandanta Trećeg motorizovanog bataljona, 549. motorizovana brigada, Kopnene snage 
 • Komandir Čete za specijalna dejstva, Drugi bataljon za specijalna dejstva, Podgorički korpus
 • Komandir motorizovane čete, 568. centar za obuku, Podgorički korpus
 • Komandir voda

Unapređenja

 • Potpukovnik, 2018. 
 • Major, 2010. 
 • Kapetan, 2005.
 • Poručnik, 2002.
 • Potporučnik, 1999.

Odlikovanja

 • Vojna spomenica za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije, 2015.
 • Vojna spomen-medalja za revnosnu službu za 10 godina, 2009.

Kontakt

Adresa: Gardijska 5, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 3005-204
Telefaks: +381 (0) 2064-823
Mejl: kb.kzo@vs.rs