Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant 246. bataljona ABHO major Vladimir Filipović


Datum i mesto rođenja

6. mart 1981, Aleksinac

Obrazovanje

 • Komandno-štabno usavršavanje, 2018. 
 • Vojna akademija, smer ABHO, 2004. 
 • Vojna gimnazija, 2000. 

Dužnosti

 • Komandant 246. bataljona ABHO, Kopnena vojska
 • Načelnik Grupe za civilno-vojnu saradnju, Komanda Kopnene vojske
 • Referent u Grupi za civilno-vojnu saradnju, Komanda Kopnene vojske
 • Komandir čete ABHO, 246. bataljon ABHO 
 • Komandir voda za izviđanje u četi ABHO, 246. bataljon ABHO 
 • Komandir voda u četi ABHO za dekontaminaciju, 246. bataljon ABHO 

Unapređenja

 • Major, 2016. 
 • Kapetan, 2011. 
 • Poručnik, 2007. 
 • Potporučnik, 2004. 

Odlikovanja

 • Vojna spomenica za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije, 2015.
 • Vojna spomen-medalja za revnosnu službu za 10 godina, 2014.

Kontakt

Adresa: Balkanska 57, 37 000 Kruševac
Telefon: +381 (0) 37 440-089
Telefaks: +381 (0) 37 416-223
Mejl: 246.babho@vs.rs