Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant 246. bataljona ABHO potpukovnik Zoran Vukadinović


Datum i mesto rođenja

25. april 1972, Prokuplje

Obrazovanje

 • Komandno-štabno usavršavanje, 2011. 
 • Vojna akademija, smer ABHO, 1994. 
 • Gimnazija, 1990. 

Dužnosti

 • Komandant 246. bataljona ABHO
 • Zamenik komandanta 246. bataljona ABHO
 • Komandir čete ABHO 
 • Referent u referatu za operativne poslove i obuku 
 • Načelnik referata vojne policije
 • Referent u odseku za kontraobaveštajnu zaštitu
 • Načelnik organa bezbednosti 
 • Načelnik klase smera ABHO, Vojna akademija kopnene vojske
 • Komandir voda u izviđačkoj četi za obuku, Školski centar ABHO 

Unapređenja

 • Potpukovnik, 2013. 
 • Major, 2006. 
 • Kapetan prve klase, 2002. 
 • Kapetan, 1999. 
 • Poručnik, 1997. 
 • Potporučnik, 1994. 

Odlikovanja

 • Medalja za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti, 2002.

Kontakt

Adresa: Balkanska 57, 37 000 Kruševac
Telefon: +381 (0) 37 440-089
Telefaks: +381 (0) 37 416-223
Mejl: 246.babho@vs.rs