Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Načelnik Centra za primenjenu matematiku i elektroniku pukovnik Dragan Trivić


Datum i mesto rođenja

25. decembar 1968, Sombor

Obrazovanje

 • Generalštabno usavršavanje, 2014.
 • Komandno-štabno usavršavanje, 2007.
 • Vojna akademija kopnene vojske, smer veze, 1991.
 • Srednja elektrotehnička škola, 1987.

Dužnosti

 • Načelnik Centra za primenjenu matematiku i elektroniku
 • Rukovodilac Grupe, ujedno nastavnik u Grupi nastavnika za kriptozaštitu, Katedra telekomunikacija i informatike, Vojna akademija
 • Rukovodilac Grupe, ujedno nastavnik u Grupi nastavnika za zaštitu informacija, Katedra vojnih elektronskih sistema, Vojna akademija
 • Rukovodilac Grupe, ujedno nastavnik u Grupi nastavnika za zaštitu informacija, Katedra vojnih telekomunikacija i informatičke podrške, Vojna akademija
 • Referent za protivelektronsku zaštitu, Komanda operativnih snaga Vojske Jugoslavije
 • Referent za kriptozaštitu, Komanda Beogradskog korpusa
 • Komandir mešovite čete veze, 228. bataljon veze, Beogradski korpus
 • Komandir voda veze u mešovitoj četi veze, 228. bataljon veze
 • Komandir čete veze za centre veze, 228. bataljon veze
 • Komandir voda veze u četi veze, 228. bataljon veze

Unapređenja

 • Pukovnik, 2016.
 • Potpukovnik, 2007.
 • Major, 2003.
 • Kapetan prve klase, 1999.
 • Kapetan, 1995.
 • Poručnik, 1992.
 • Potporučnik, 1991.

Medalje i odlikovanja

 • Oficirska sablja, 2014.
 • Orden za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti – trećeg stepena, 1999.

Kontakt

Adresa: Vojvode Stepe 445, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3401-017
Telefaks: +381 (0) 11 3401-208
Mejl: dragan.trivic@vs.rs