Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Direktor Vazduhoplovnog zavoda „Moma Stanojlović“ pukovnik dr Despot Janković


Datum i mesto rođenja

16. jun 1966, Titovo Užice

Obrazovanje

 • Doktorat, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2018.
 • Generalštabno usavršavanje, 2010.
 • Magisterijum, 2005.
 • Mašinski fakultet, 1991.
 • Vazduhoplovnotehnička vojna akademija, 1991.
 • Vazduhoplovnotehnička srednja vojna škola, 1985.

Dužnosti

 • Direktor Vazduhoplovnog zavoda „Moma Stanojlović“
 • Načelnik Odeljenja za logistiku, Komanda Vazduhoplovstva i PVO
 • Načelnik Odseka za održavanje, Komanda Vazduhoplovstva i PVO
 • Načelnik Referata za održavanje za vazduhoplove, Komanda Vazduhoplovnih snaga i PVO
 • Referent za vazduhoplove i vazduhoplovne motore u Odseku za održavanje, Komanda Vazduhoplovnih snaga i PVO
 • Referent za vazduhoplove i vazduhoplovne motore u Odeljenju za vazduhoplovnotehničku i tehničku službu, Komanda Vazduhoplovnog korpusa
 • Referent za lovačku avijaciju u Organu za vazduhoplovnotehničku i tehničku službu, Komanda za Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu
 • Komandir objekta „Rudnik“, 492. vazduhoplovna baza
 • Referent za vazduhoplovnotehničku službu u Organu za vazduhoplovnotehničku i tehničku službu, ujedno zamenik pomoćnika komandanta za vazduhoplovnotehničku i tehničku službu, 492. vazduhoplovna baza
 • Komandir čete za vazduhoplovnotehničko i tehničko održavanje, 492. vazduhoplovna baza
 • Glavni inženjer, ujedno zamenik komandira čete za vazduhoplovnotehničko i tehničko održavanje, 492. vazduhoplovna baza
 • Referent za snabdevanje u Organu za vazduhoplovnotehničku i tehničku službu, 423. vazduhoplovna baza.

Kontakt

Adresa: Pukovnika Milenka Pavlovića, 11 273  Batajnica
Telefon: +381 (0) 11 3165-534
Telefaks: +381 (0) 11 7870-250
Mejl: vzmost@vs.rs