Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Zastupnik komandanta Mešovite artiljerijske brigade pukovnik Dejan Novaković


Datum i mesto rođenja

22. novembar 1970, Prijepolje

Obrazovanje

 • Generalštabno usavršavanje, 2014.
 • Komandno-štabno usavršavanje 2009.
 • Vojna akademija, smer artiljerija, 1992.

Dužnosti

 • Zastupnik komandanta Mešovite artiljerijske brigade
 • Zamenik komandanta Mešovite artiljerijske brigade
 • Načelnik štaba Mešovite artiljerijske brigade
 • Pomoćnik komandanta za operacije Mešovite artiljerijske brigade
 • Načelnik Odseka za operativne poslove i obuku (B–3), Komanda Mešovite artiljerijske brigade
 • Komandant diviziona, Mešovita artiljerijska brigada
 • Zamenik komandanta diviziona, Mešovita artiljerijska brigada
 • Komandir baterije, 211. oklopna brigada
 • Zamenik komandira baterije, 4. motorizovana brigada
 • Komandir voda, 211. oklopna brigada

Unapređenja

 • Pukovnik, 2016.
 • Potpukovnik, 2007.
 • Major, 2003.
 • Kapetan prve klase, 1999.
 • Kapetan, 1996.
 • Poručnik, 1993.
 • Potporučnik, 1992.

Odlikovanja

 • Vojna spomen–medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za oficira – prvi put, 2019.
 • Vojna spomen–medalja za revnosnu vojnu službu za 20 godina, 2016.
 • Vojna spomen–medalja za učešće u borbenim dejstvima – RS, 2016.
 • Vojna spomenica za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije, 2015.
 • Vojna spomenica za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije – „Vojna parada Beograd 2014“, 2015.
 • Vojna spomen–medalja za učešće u borbenim dejstvima – SRJ, 2015.
 • Vojna spomen–medalja za učešće u borbenim dejstvima – SFRJ, 2015.
 • Medalja za revnosnu službu – srebrna, 2014.
 • Medalja „50 godina Jugoslovenske narodne armije“, 1991.

Kontakt

Adresa: Jadranska bb, 18 000 Niš
Telefon: +381 (0) 18 508-001
Telefaks: +381 (0) 18 508-266