Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant Centra za obuku i usavršavanje podoficira – „Milunka Savić“ potpukovnik Saša Puač


Datum i mesto rođenja

6. april 1974, Slavonska Požega

Obrazovanje

 • Komandno-štabno usavršavanje, 2014.
 • Vojna akademija kopnene vojske, smer oklopne jedinice, 1997.
 • Vojna gimnazija, 1993.

Dužnosti

 • Komandant Centra za obuku i usavršavanje podoficira – „Milunka Savić“ , Komanda za obuku
 • Pomoćnik komandanta za podršku, ujedno zamenik komandanta Centra za obuku i usavršavanje podoficira, Komanda za obuku
 • Načelnik Grupe za planiranje obuke, Centar za obuku i usavršavanje podoficira, Komanda za obuku
 • Načelnik Referata za mobilizaciju i popunu, Drugi centar za obuku, Komanda za obuku
 • Komandir čete za obuku, Bataljon za obuku, Drugi centar za obuku, Kopnene snage
 • Zamenik komandanta mehanizovanog bataljona za obuku vozača, 413. centar za obuku vozača
 • Komandir mehanizovane čete
 • Komandir voda 

Unapređenja

 • Potpukovnik, 2019.
 • Major, 2008.
 • Kapetan prve klase, 2006.
 • Kapetan, 2003.
 • Poručnik, 2000.

Odlikovanja

Vojna spomen-medalja za 20 godina revnosne službe 2017.

Kontakt

Adresa: Bavaništanski put bb, 26000 Pančevo
Telefon: +381 (0) 13 2512-218 
Mejl: coup@vs.rs