Značke za šapke, kape i bere

Značke vidova, rodova i specijalnih jedinica nose se na šapki u formi značke, a na bereu i kapi terenske uniforme u formi amblema.

oznake-kapa-vojsjka-srbije.jpg
Značke su izrađene na tkanini tehnikom tkanja u formi amblema u boji uniforme na kojima su stilizovani prikazi isti kao oni na značkama za šapku i bere.

Značka za bere izrađuje se u punom koloru na podlozi u boji uniforme. Značka roda rečnih jedinica je u formi amblema i izrađuje se u punom koloru za svečanu i službenu uniformu, a za terensku u boji uniforme.

Značke za šapku, bere i kapu su:


Značka za kapu terenske uniforme predsednika Republike i Narodne skupštine 


Značka za kapu terenske uniforme predsednika Republike i Narodne skupštine

Značka za kapu terenske uniforme predsednika Republike i predsednika Narodne skupštine Republike Srbije izrađena je adekvatnim tehnološkim postupkom i predstavlja stilizovani prikaz Velikog grba Republike Srbije.

Značka za kapu terenske uniforme članova Saveta za nacionalnu bezbednost


Značka za kapu članova Saveta za nacionalnu bezbednost

Značka za kapu terenske uniforme članova Savetaza nacionalnu bezbednost izrađena je adekvatnim tehnološkim postupkom i predstavlja stilizovani prikaz Malog grba Republike Srbije.

Značke za šapku i bere vida Kopnene vojske


Značka za šapku i bere vida Kopnene vojske za vojnike

Amblem za bere i kapu vojnika Kopnene vojske

Značka za šapku i bere vida Kopnene vojske za vojnike je stilizovani prikaz grba Vojske Srbije predstavljen kao dvoglavi beli (srebrni) orao sa ukrštenim sabljama i krinovima i krunom u boji zlata, na čijim grudima se nalazi mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su u boji srebra i okrenuta su ka spoljnim stranama štita. Ispod dvoglavog orla nalaze se dve ukrštene sablje sa rukohvatima u boji zlata i sečivima okrenutim nagore. Iznad oba rukohvata sablji nalazi se po jedan krin u boji zlata. Sa leve strane značke u donjem delu ispod sablji u ravni sa ivicom donje polovine malog štita je lovorov venac, a sa desne strane je hrastov venac u boji zlata.

Značka za šapku i bere vida Kopnene vojske za podoficire

Amblem za bere i kapu podoficira Kopnene vojske

Značka za šapku i bere vida Kopnene vojske za podoficire je stilizovani prikaz grba Vojske Srbije u ovalnom štitu predstavljen kao dvoglavi beli (srebrni) orao sa ukrštenim sabljama i krinovima i krunom u boji zlata, na čijim grudima se nalazi mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su u boji srebra i okrenuta su ka spoljnim stranama štita.

Značka za šapku podoficira Kopnene vojske

Ispod dvoglavog orla nalaze se dve ukrštene sablje sa rukohvatima u boji zlata i sečivima okrenutim nagore. Iznad oba rukohvata sablji nalazi se po jedan krin u boji zlata. Sa leve strane značke u donjem delu ispod sablji preko linije ovalnog štita uravni sa ivicom donje polovine malog štita je lovorov venac, a sa desne strane je hrastov venac u boji zlata.

Značka za šapku i bere vida Kopnene vojske za oficire

Amblem za šapku i bere vida Kopnene vojske za oficire

Značka za šapku i bere vida Kopnene vojske za oficire je stilizovani prikaz grba Vojske Srbije u ovalnom štitu predstavljen kao dvoglavi beli (srebrni) orao sa ukrštenim sabljama i krinovima i krunom uboji zlata, na čijim grudima se nalazi mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakompolju. Ocila su u boji srebra i okrenuta su ka spoljnim stranama štita.

Značka za šapku oficira Kopnene vojske

Ispod dvoglavog orla nalaze se dve ukrštene sablje sa rukohvatima u boji zlata i sečivima okrenutim nagore. Iznad oba rukohvata sablji nalazi se po jedan krin u boji zlata. Sa leve strane značke u donjem delu ispod sablji preko linije ovalnog štita u ravni sa gornjom ivicom malog štita je lovorov venac, a sa desne strane je hrastov venac u boji zlata.

Značka za šapku i bere vida Kopnene vojske za generale

Amblem za šapku i bere vida Kopnene vojske za generale

Značka za šapku i bere vida Kopnene vojske za generale je stilizovani prikaz grba Vojske Srbije u ovalnom štitu predstavljen kao dvoglavi srebrni orao sa ukrštenim sabljama i krinovima i krunom u boji zlata, na čijim grudima se nalazi mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su u boji srebra i okrenuta su ka spoljnim stranama štita.

Značka za šapku generala Kopnene vojske

Ispod dvoglavog orla nalaze se dve ukrštene sablje sa rukohvatima u boji zlata i sečivima okrenutim nagore. Iznad oba rukohvata sablji nalazi se po jedan krin u boji zlata. Sa leve strane značke u donjem delu ispod sablji preko linije ovalnog štita u ravni sa gornjim delom krune je lovorov venac, a sa desne strane je hrastov venac u boji zlata.

Značke za šapku i bere vida Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane


Značka za bere vida RV i PVO za vojnike

Amblem za bere i kapu vojnika RV i PVO

Značka za bere vida RV i PVO za vojnike je stilizovani prikaz grba Vojske Srbije predstavljen kao dvoglavi beli (srebrni) orao raširenih krila sa ukrštenim sabljama i krinovima i krunom u boji zlata, na čijim grudima se nalazi mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su u boji srebra i okrenuta su ka spoljnim stranama štita. Ispod dvoglavog orla nalaze se dve ukrštene sablje sa rukohvatima u boji zlata i sečivima okrenutim nagore. Iznad oba rukohvata sablji nalazi se po jedan krin u boji zlata. Sa leve strane značke u donjem delu ispod sablji u ravni sa ivicom donje polovine malog štita je lovorov venac, a sa desne strane je hrastov venac u boji zlata.

Značka za šapku i bere vida RV i PVO za podoficire

Amblem za bere i kapu podoficira RV i PVO

Značka za šapku i bere vida RV i PVO za podoficire je stilizovani prikaz grba Vojske Srbije u ovalnom štitu predstavljen kao dvoglavi beli (srebrni) orao raširenih krila sa ukrštenim sabljama i krinovima i krunom u boji zlata, na čijim grudima se nalazi mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su u boji srebra i okrenuta su ka spoljnim stranama štita.

Značka za šapku podoficira RV i PVO

Ispod dvoglavog orla nalaze se dve ukrštene sablje sa rukohvatima u boji zlata i sečivima okrenutim nagore. Iznad oba rukohvata sablji nalazi se po jedan krin u boji zlata. Sa leve strane značke u donjem delu ispod sablji preko linije ovalnog štita u ravni sa ivicom donje polovine malog štita je lovorov venac, a sa desne strane je hrastov venac u boji zlata.

Značka za šapku i bere vida RV i PVO za oficire

Amblem za bere i kapu oficira RV i PVO

Značka za šapku i bere vida RV i PVO za oficire je stilizovani prikaz grba Vojske Srbije u ovalnom štitu predstavljen kao dvoglavi beli (srebrni) orao raširenih krila sa ukrštenim sabljama i krinovima i krunom u boji zlata, na čijim grudima se nalazi mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su u boji srebra i okrenuta su ka spoljnim stranama štita. Ispod dvoglavog orla nalaze se dve ukrštene sablje sa rukohvatima u boji zlata i sečivima okrenutim nagore.

Značka za šapku oficira RV i PVO

Iznad oba rukohvata sablji nalazi se po jedan krin u boji zlata. Sa leve strane značke u donjem delu ispod sablji preko linije ovalnog štita u ravni sa krilima dvoglavog orla je lovorov venac, a sa desne strane je hrastov venac u boji zlata.

Značka za šapku i bere vida RV i PVO za generale

Amblem za bere i kapu oficira RV i PVO

Značka za šapku i bere vida RV i PVO za generale je stilizovani prikaz grba Vojske Srbije u ovalnom štitu predstavljen kao dvoglavi beli (srebrni) orao raširenih krila sa ukrštenim sabljama i krinovima i krunom u boji zlata, na čijim grudima se nalazi mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su u boji srebra i okrenuta su ka spoljnim stranama štita.

Značka za šapku i bere generala RV i PVO

Ispod dvoglavog orla nalaze se dve ukrštene sablje sa rukohvatima u boji zlata i sečivima okrenutim nagore. Iznad oba rukohvata sablji nalazi se po jedan krin u boji zlata. Sa leve strane značke u donjem delu ispod sablji preko linije ovalnog štita i ispod krila dvoglavog orla u ravni sa gornjim delom krune je lovorov venac, a sa desne strane je hrastov venac u boji zlata.

Značke za šapku i bere roda rečnih jedinica


Značka za bere roda rečnih jedinica u formi amblema za vojnike

Amblem za bere vojnika rečnih jedinica

Značka za bere roda rečnih jedinica u formi amblema za vojnike je štit crne boje zaobljenih ivica na kojem se nalazi lovorov venac u boji zlata koji ima po tri lista sa obe strane, a u sredini je stilizovani prikaz sidra u boji zlata. Na vrhu venca nalazi se stilizovani prikaz grba Vojske Srbije: dvoglavi beli (srebrni) orao sa krunom i ukrštenim sabljama sa rukohvatima, krinovima i krunom u boji zlata, na čijim grudima se nalazi mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su u boji srebra i okrenuta su ka spoljnim stranama štita.

Značka za šapku i bere roda rečnih jedinica u formi amblema za podoficire

Amblem za bere i kapu podoficira rečnih jedinica

Značka za šapku i bere roda rečnih jedinica u formi amblema za podoficire je štit crne boje zaobljenih ivica na kojem se nalazi lovorov venac u boji zlata koji ima po pet listova i tri bobice u boji srebra sa obe strane, a u sredini je prsten u kojem je stilizovani prikaz sidra u boji zlata.

Značka za šapku podoficira rečnih jedinica

Na vrhu venca nalazi se stilizovani prikaz grba Vojske Srbije: dvoglavi beli (srebrni) orao sa krunom i ukrštenim sabljama sa rukohvatima, krinovima i krunom u boji zlata, na čijim grudima se nalazi mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su u boji srebra i okrenuta su ka spoljnim stranama štita.

Značka za šapku i bere roda rečnih jedinica u formi amblema za oficire

Amblem za bere i kapu oficira rečnih jedinica

Značka za šapku i bere roda rečnih jedinica u formi amblema za oficire je štit crne boje zaobljenih ivica na kojem se nalazi lovorov venac u boji zlata koji ima po šest listova i četiri bobice u boji srebra sa obe strane, a u sredini je prsten u kojem je stilizovani prikaz sidra u boji zlata.

Značka za šapku oficira rečnih jedinica

Na vrhu venca nalazi se stilizovani prikaz grba Vojske Srbije: dvoglavi beli (srebrni) orao sa krunom i ukrštenim sabljama sa rukohvatima, krinovima i krunom u boji zlata, na čijim grudima se nalazi mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su u boji srebra i okrenuta su ka spoljnim stranama štita.

Značka za šapku i bere roda rečnih jedinica u formi amblema za komodore i admirale

Amblem za bere i kapu komodora i admirala

Značka za šapku i bere roda rečnih jedinica u formi amblema za komodore i admirale je štit crne boje zaobljenih ivica na kojem se nalazi lovorov venacu boji zlata koji ima po sedam listova i pet bobica u boji srebra sa obe strane, a u sredini je prsten u kojem je stilizovani prikaz sidra u boji zlata.

Značka za šapku komodora i admirala

Na vrhu venca nalazi se stilizovani prikaz grba Vojske Srbije: dvoglavi beli (srebrni) orao sa krunom i ukrštenim sabljama sa rukohvatima, krinovima i krunom u boji zlata, na čijim grudima se nalazi mali štit polukružnog oblika crvene boje koji je podeljen belim krstom na četiri polja sa po jednim ocilom u svakom polju. Ocila su srebrne boje i okrenuta su ka spoljnim stranama štita.

Značka za bere vojne policije


Značke za bere vojne policije, za vojnika, podoficira, oficira i generala

Značka za bere vojne policije terenske uniforme je značka za šapku i bere vida Kopnene vojske koja je izrađena na tekstilu u formi amblema u punom koloru tehnikom tkanja na podlozi crne boje.

Značka za bere Garde


Značke za bere Garde, za vojnika, podoficira, oficira i generala

Značka za bere Garde terenske uniforme je značka za šapku i bere vida Kopnene vojske koja je izrađena na tekstilu u formi amblema u punom koloru tehnikom tkanja na podlozi plave boje.

Značka za bere Specijalne brigade


Značke za bere Specijalne brigade, za vojnika, podoficira, oficira i generala

Značka za bere Specijalne brigade terenske uniforme je značka za šapku i bere vida Kopnene vojske koja je izrađena na tekstilu u formi amblema u punom koloru tehnikom tkanja na podlozi tamnocrveneboje.