Značke završenih škola, usavršavanja i kurseva

Značke završenih škola, usavršavanja i kurseva označavaju najvišu školu, stepen usavršavanja ili kurs koji je nosilac uspešno završio.

znacke-usavrsavanja-vojska-srbije.jpg
Značke završenih škola, usavršavanja i kurseva izrađuju se od legure metala adekvatnim tehnološkim postupkom. Kutije za značke završenih škola, usavršavanja i kurseva u Ministarstvu odbrane su kobaltnoplave boje, a za značke završenih kurseva u Vojsci Srbije su crvene boje. Kutije su maksimalno dimenzija 120 ×140 mm, a na poklopcu kutije ispisan je naziv značke.

Značke završenih škola, usavršavanja i kurseva su:


Značka završene Vojne akademije


Značka završene Vojne akademije

Značku završene Vojne akademije predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini rozeta u boji zlata na kojoj se nalazi kvadratna podloga bele boje. Sa leve i desne strane kvadratna podloga je jednako oivičena u boji zlata. Na sredini je stilizovani prikaz značke načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Značka završenog Medicinskog fakulteta VMA


Značka završenog Medicinskog fakulteta VMA

Značku završenog Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini rozeta u zlatnoj boji na kojoj se nalazi kvadratna podloga bele boje. Sa leve i desne strane kvadratna podloga je jednako oivičena uboji zlata. Na sredini je stilizovani prikaz Eskulapovog štapa oko kojeg se simbolično savija zmija.

Značka završenog Osnovnog komandno-štabnog kursa


Značka završenog Osnovnog komandno-štabnog kursa

Značku završenog Osnovnog komandno-štabnog kursa predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini štit polukružnog oblika čija je leva polovina tamnocrvene, a desna polovina tamnoplave boje. Na štitu su ukršteni mač i pero preko kojih je znak Vojske Srbije.

Značka završenog Komandno-štabnog usavršavanja


Značka završenog Komandno-štabnog usavršavanja

Značku završenog Komandno-štabnog usavršavanja predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini rozeta u srebrnoj boji na kojoj se nalazi kvadratna podloga tamnocrvene boje. Sa leve i desne strane kvadratna podloga je oivičena u boji srebra gde se nalaze lovorove grančice. Na sredini su ukrštene sablje sa sečivima koja su okrenuta nagore, a preko kojih je znak Vojske Srbije sa poljima tamnocrveneboje i na čijem vrhu se između sablji nalazi stilizovani prikaz krune.

Značka završenog Generalštabnog usavršavanja


Značka završenog Generalštabnog usavršavanja

Značku završenog Generalštabnog usavršavanja predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini rozeta u zlatnoj boji na kojoj se nalazi kvadratna podloga tamnocrvene boje. Sa leve i desne strane kvadratna podloga je oivičena u boji zlata gde se nalaze lovorove grančice. Na sredini su ukrštene sablje sa sečivima okrenutim nagore, a preko kojih je znak Vojske Srbije sa poljima tamnocrvene boje i na čijem vrhu se između sablji nalazi stilizovani prikaz krune.

Značka završenih Visokih studija bezbednosti i odbrane


Značka završenih Visokih studija bezbednosti i odbrane

Značku završenih Visokih studija bezbednosti i odbrane predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini ovalni štit tamnoplave boje oivičen sa leve strane lovorovim, a sa desne strane hrastovim vencem, koji su u donjem delu povezani trakom u bojama zastave Republike Srbije. Na sredini štita je stilizovani prikaz Malog grba Republike Srbije čija kruna se naslanja na lovorov i hrastov venac.

Značka završenih Visokih studija bezbednosti i odbrane izrađuje se u obliku značke na podlozi i značke. Svi oblici značke Visokih studija bezbednosti i odbrane su izrađeni adekvatnim tehnološkim postupkom. Podloga značke Visokih studija bezbednosti i odbrane je dimenzija 100 × 75 mm, u skladu sa idejnim rešenjem.

Značka završenog Osnovnog kursa za podoficire


Značka završenog Osnovnog kursa za podoficire

Značku završenog Osnovnog kursa za podoficire predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini podloga u obliku jednakostraničnog trougla u boji srebra čija je osnovna stranica polukružna. Na sredini podloge je krug u čijoj sredini je stilizovani prikaz sidra preko kojeg se nalaze stilizovani prikazi krila u poletu sa pet redova pera i topovske cevi ukrštene sa puškom u boji srebra. Druga trećina bočnih stranica podloge do vrha oivičena je lovorovim vencima koji se spajaju znakom Vojske Srbije.

Značka završenog Kursa za prve podoficire


Značka završenog Kursa za prve podoficire

Značku završenog Kursa za prve podoficire predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini podloga u obliku jednakostraničnog trougla u boji srebra čija je osnovna stranica polukružna. Na sredini podloge je krug koji je po vertikali podeljen na dva jednaka dela tamnocrvene i svetloplave boje u čijoj sredini je stilizovani prikaz sidra preko kojeg se nalaze stilizovani prikazi krila u poletu sa petredova pera i topovske cevi ukrštene sa puškom uboji srebra. Druga trećina bočnih stranica podloge do vrha oivičena je lovorovim vencima koji se spajaju sa znakom Vojske Srbije.

Značka završenog Kursa za glavne podoficire


Značka završenog Kursa za glavne podoficire

Značku završenog Kursa za glavne podoficire predstavlja heraldička kompozicija čiju osnovu čini podloga u obliku jednakostraničnog trougla u boji zlata čija je osnovna stranica polukružna. Na sredini podloge je krug koji je po vertikali podeljen na dva jednaka dela tamnocrvene i svetloplave boje učijoj sredini je stilizovani prikaz sidra preko kojeg se nalaze stilizovani prikazi krila u poletu sa pet redova pera i topovske cevi ukrštene sa puškom u boji zlata. Druga trećina bočnih stranica podloge do vrha oivičena je lovorovim vencima koji se spajaju sa znakom Vojske Srbije.

Značka završenog Kursa za glavne podoficire izrađuje se u obliku značke na podlozi i značke. Svi oblici značke završenog Kursa za glavne podoficire izrađeni su adekvatnim tehnološkim postupkom. Podloga značke završenog Kursa za glavne podoficire je dimenzija 100 × 75 mm, u skladu sa idejnim rešenjem.