OBVT LAZAR 3

Vežba na terenu „Hatarice 2013“

Petak, 14.6.2013 | Obuka

Pešadijska četa 11. pešadijskog bataljona Prve brigade izvela je juče na vežbovnoj prostoriji na obodu Deliblatske peščare vežbu na terenu „Hatarice 2013“.

Pešadijska četa 11. pešadijskog bataljona Prve brigade izvela je juče na vežbovnoj prostoriji na obodu Deliblatske peščare vežbu na terenu „Hatarice 2013“.

U vežbi, kojom je komandovao komandir čete kapetan Vladimir Božović, prikazano je dejstvo pešadijske čete u napadu, od pripreme i izvršenja marša, preko rada u očekujućem rejonu do izvođenja napadnih dejstava.

Tokom vežbe, Komanda Prve brigade izvršila je proveru individualne i kolektivne obučenosti jedinice.

Deo pripadnika čete će početkom narednog meseca sa kolegama iz mehanizovanog bataljona učestvovati na međunarodnoj vojnoj vežbi koja će se održati u Ukrajini.

Povezane vesti