Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u Centralnu logističku bazu, u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije

Ponedeljak, 1.6.2020 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI KONKURS
 
za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije
u radni odnos na neodređeno vreme
radi popune radnih mesta
 
u Centralnoj logističkoj bazi Uprave za logistiku (J-4) Generalštaba Vojske Srbije
 
Radna mesta koja se popunjavaju:
 
 1. tapetar, VKV, 1 izvršilac;
 2. obućar, KV, 1 izvršilac;
 3. rukovalac mašina za pranje i peglanje, KV, 3 izvršioca;
 4. perioničar-peglar, PKV, 2 izvršioca;
 5. tehnolog za mašinska sredstva, S2S, 1 izvršilac;
 6. mehaničar za artiljerijsko naoružanje – vozač, KV, 1 izvršilac;
 7. auto-tapetar, VKV, 1 izvršilac;
 8. metalofarbar, KV, 1 izvršilac;
 9. mehaničar za telefonsko-telegrafske uređaje – vozač, VKV, 1 izvršilac;
 10. vozač autobusa, VKV, 2 izvršioca;
 11. vozač autobusa, KV, 2 izvršioca;
 12. vozač, VKV, 1 izvršilac;
 13. vozač, KV, tri (3) izvršioca;
 14. građevinski limar – vozač, VKV, 1 izvršilac;
 15. podopolagač, KV, 1 izvršilac;
 16. keramičar, KV, 1 izvršilac;
 17. rukovalac parnih kotlova sa ATK VP, VKV, 6 izvršioca;
 18. komandir odeljenja – rukovodilac radova, S1S, 1 izvršilac;
 19. elektromehaničar za automatiku, VKV, 1 izvršilac;
 20. elektromehaničar za automatiku – vozač, VKV, 1 izvršilac;
 21. elektromehaničar za klima i rashladne uređaje, SSS, 2 izvršioca;
 22. komandir odeljenja – rukovodilac radova, S1S, 1 izvršilac;
 23. rukovalac klimatizacije, KV, 2 izvršioca;
 24. monter centralnog grejanja, VKV, 2 izvršioca;
 25. referent za građevinske radove, VŠS, 1 izvršilac;
 26. upravnik ujedno rukovalac parnih kotlova sa ATK, VKV, 1 izvršilac;
 27. pogonski električar, VKV, 1 izvršilac;
 28. rukovalac parnih kotlova sa ATK, KV, 1 izvršilac;
 29. mehaničar za vozila točkaše – vozač, VKV, 1 izvršilac;
 30. elektromehaničar za vozila točkaše – vozač, VKV, 1 izvršilac;
 31. samostalni referent za knjigovodstvo – blagajnik, SSS, 1 izvršilac;
 32. mehaničar za pogonsku opremu i instalacije, VKV, 1 izvršilac;
 33. mehaničar za hemijske izvore struje i elektroagregate, VKV, 1 izvršilac;
 34. komercijalista, VŠS, 1 izvršilac.

Opšti uslovi:
 
 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.
 
Posebni uslovi
 
Radno mesto na rednom broju 1:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV, obrazovni profil tapetar-dekorater ili da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – obrazovni profil tapetar-dekorater.
 
Radno mesto na rednom broju 2:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, obrazovni profil obućar ili da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – obrazovni profil obućar.
 
Radno mesto na rednom broju 3:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, obrazovni profil hemijske struke ili da  kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih obrazovni profil hemijske struke.
 
Radno mesto na rednom broju 4:
 • da kandidat ima završenu osmogodišnju školu – PKV.
 
Radno mesto na rednom broju 5:
 • da kandidat ima završene akademske studije u visini od 240 bodova – S2S, smer mašinsko inženjerstvo, oblast motori.
 
Radno mesto na rednom broju 6:   
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV obrazovni profil mehaničar ili oružar i vozačku dozvolu C kategorije ili da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – KV, obrazovni profil mehaničar ili oružar i vozačku dozvolu C kategorije.

Radno mesto na rednom broju 7:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV, obrazovni profil tapetar-dekorater ili da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – obrazovni profil tapetar-dekorater.

Radno mesto na rednom broju 8:   
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, obrazovni profil metalofarbar; ili da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – KV, obrazovni profil metalofarbar.
 
Radno mesto na rednom broju 9:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV, obrazovni profil elektrotehničar telekomunikacija i vozačku dozvolu C kategorije ili da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – obrazovni profil elektrotehničar telekomunikacija i vozačku dozvolu C kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 10:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV i vozačku dozvolu D kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 11:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV i vozačku dozvolu D kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 12:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV i vozačku dozvolu C kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 13:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV i vozačku dozvolu C kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 14:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV, obrazovni profil limar i vozačku dozvolu B kategorije ili da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – obrazovni profil obrazovni profil limar i vozačku dozvolu B kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 15: 
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, obrazovni profil podopolagač ili da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – KV, obrazovni profil podopolagač.
 
Radno mesto na rednom broju 16: 
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, obrazovni profil keramičar; ili da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – KV, obrazovni profil keramičar.
 
Radno mesto na rednom broju 17:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV, obrazovni profil mehaničar termoenergetskih postrojenja i uverenje o položenom stručnom ispitu za rukovaoca kotla sa ATK ili da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV mašinske struke i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – VKV i uverenje o položenom stručnom ispitu za rukovaoca kotla sa ATK.

Radno mesto na rednom broju 18:
 • da kandidat ima završene akademske studije u visini od 180 ESPB bodova, odnosno osnovne strukovne studije u visini 180 ESPB bodova – S1S, smer elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo, oblast elektronika ili automatika.
 
Radno mesto na rednom broju 19:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV, obrazovni profil elektromehaničar za automatiku ili da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih obrazovni profil elektromehaničar za automatiku.
 
Radno mesto na rednom broju 20:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV, obrazovni profil elektromehaničar za automatiku i vozačku dozvolu B kategorije ili da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih obrazovni profil elektromehaničar za automatiku i vozačku dozvolu B kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 21: 
 • da kandidat ima završen 4. stepen stručne spreme – SSS, obrazovni profil elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje ili da kandidat ima završen 4. stepen stručne spreme – SSS i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih obrazovni profil elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje.
 
Radno mesto na rednom broju 22:
 • da kandidat ima završene akademske studije u visini od 180 ESPB bodova, odnosno osnovne strukovne studije u visini 180 ESPB bodova – S1S, smer mašinsko inženjerstvo.
 
Radno mesto na rednom broju 23: 
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, obrazovni profil mehaničar termoenergetskih postrojenja ili da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – KV, obrazovni profil mehaničar termoenergetskih postrojenja.
 
Radno mesto na rednom broju 24:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV, obrazovni profil monter centralnog grejanja ili da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV i da poseduje sertifikat izdat od javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih obrazovni profil monter centralnog grejanja.
 
Radno mesto na rednom broju 25:
 • da kandidat ima završenu višu tehničko građevinsku školu, smer građevinski ili završene visoke strukovne studije iz oblasti tehnike i građevine, smer građevinski.
 
Radno mesto na rednom broju 26:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme – VKV, obrazovni profil mehaničar termoenergetskih postrojenja i uverenje o položenom stručnom ispitu za rukovaoca kotla sa ATK.

Radno mesto na rednom broju 27:
 • da kandidat ima završen 3.stepen stručne spreme – KV, obrazovni profil elektroenergetičar.
 
Radno mesto na rednom broju 28:
 • da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, obrazovni profil mehaničar termoenergetskih postrojenja i uverenje o položenom stručnom ispitu za rukovaoca kotla sa ATK.
 
Radno mesto na rednom broju 29:
 • da kandidat ima završen 4.stepen stručne spreme, obrazovni profil automehaničar.
 
Radno mesto na rednom broju 30:
 • da kandidat ima završen 4.stepen stručne spreme, obrazovni profil autoelektričar.
 
Radno mesto na rednom broju 31:
 • da kandidat ima završen 4. stepen stručne spreme SSS, ekonomskog smera.
 
Radno mesto na rednom broju 32:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme VKV, obrazovni profil elektroenergetičar.
 
Radno mesto na rednom broju 33:
 • da kandidat ima završen 5. stepen stručne spreme VKV smera.
 
Radno mesto na rednom broju 34:
 • da kandidat ima završenu višu ekonomsku školu VŠS – komercijalni smer.
 
Izborni postupak:

U izbornom postupku biće primenjena Odluka o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list”, broj 13/19).
 
Za sva radna mesta biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji:
 • prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova),
 • psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova),
 • razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova),
 • medicinsko-zdravstvena procena i
 • bezbednosna provera.
 
Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili na i-mejl adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće organizovan razgovor.
 
Kandidati koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem ili na i-mejl adrese navedene u prijavi.
 
Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Izabrani kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje su konkurisali.
 
Mesto rada:
 • Beograd (za radna mesta na broju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26);
 • Knić (za radno mesto na broju 27);
 • Smederevska Palanka  (za radno mesto na broju 28);
 • Kragujevac (za radna mesta na broju 29, 30, 31);
 • Niš (za radna mesta na broju 32, 33, 34).
 
III Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.
 
IV Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
 
 • za radna mesta na broju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 : Aleksandar Kalabić, telefon 011/3053-472;
 • za radna mesta na broju 25, 26 i 34: Zoran Kovač, telefon 011/3205029;
 • za radna mesta na broju 27, 28, 29, 30, 31: Branko Popović, telefon 034/507177;
 • za radna mesta na broju  32 i 33: Boris Mitrović, telefon 018/508614.
 
V Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:
 
 • za radna mesta na broju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24: Vojna pošta 2084 Beograd, Oslobođenja 30, 11090 (Rakovica) Beograd. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojne pošte 2084 Beograd, Oslobođenja 30, 11090 (Rakovica) Beograd;
 • za radna mesta na broju 25, 26 i 34: Vojna pošta 9808 Beograd, Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojne pošte 9808 Beograd, Mije Kovačevića 5;
 • za radna mesta na broju 27, 28, 29, 30 i 31: Vojna pošta 2078 Kragujevac, Kneza Miloša 12, 34000 Kragujevac. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojne pošte 2078 Kragujevac, Kneza Miloša 12, 34000 Kragujevac;
 • za radna mesta na broju 32 i 33: Vojna pošta 2079 Niš, Čegarska bb, 18000 Niš. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojne pošte 2079 Niš, Čegarska bb, 18000 Niš.
 
VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, i-mejl adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 
za sva radna mesta:
 • original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje;
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne stariji od šest meseci);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci;
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 
za radna mesta za koja je propisano KV, SSS, VKV:
 • original ili overena fotokopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole.
 
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koju je overio javni beležnik.

Izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.
 
Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da ostvari uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs. Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz molbu uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.
 
Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.

Povezane vesti