OBVT LAZAR 3

Zajednička vežba rečnih jedinica Srbije i Mađarske

Petak, 22.9.2017 | Obuka

Pripadnici Prvog i Drugog rečnog odreda Rečne flotile i Prvog puka za razminiranje Oružanih snaga Mađarske izveli su danas na Dunavu taktičku vežbu pod nazivom „Gvozdeni mačak 2017“.

Pripadnici Prvog i Drugog rečnog odreda Rečne flotile i Prvog puka za razminiranje Oružanih snaga Mađarske izveli su danas na Dunavu, u rejonu Banoštor – Čerević – Čerevićka ada, taktičku vežbu pod nazivom „Gvozdeni mačak 2017“.

Okosnicu vežbe, kojom je rukovodio kapetan fregate Romeo Grbović, komandant Prvog rečnog odreda Rečne flotile, činilo je planiranje, organizovanje i izvođenje zajedničkih dejstava na vodi usmerenih naročito na sprečavanje krijumčarenja ljudi i trgovine ljudima i, u tom smislu, stavljanje na ispit dostignutog nivoa interoperabilnosti rečnih sastava vojski dveju susednih zemalja.

Kroz četiri sekvence i dvadeset devet faza srpski i mađarski mornari svrstani u, za potrebe vežbe formiran zajednički odred pod nazivom „Dunav“, prikazali su niz predviđenih i propisanih procedura prilikom kontrole i blokade unutrašnjih plovnih puteva, kao i mogućeg delovanja prilikom nepredvidivog ponašanja krijumčara.

Sa palube broda posebne namene „Kozara“ vežbu su pratili kapetan bojnog broda Andrija Andrić, komandant Rečne flotile, pukovnik Atila Čurgo, komandant Prvog puka za razminiranje Oružanih snaga Mađarske i pukovnik Goran Stamenković, načelnik Odeljenja za obuku u komandi Kopnene vojske.

– Pripadnici Rečne flotile Vojske Srbije zajedno sa pripadnicima rečnih snaga Oružanih snaga Mađarske tokom vežbe izvršili su veoma složene zadatke, od rutinskog pregleda brodova, sprečavanja izlaska brodova iz zone kontrole, do borbenih dejstava po terorističkim grupama, što tematikom predstavlja kvalitativnu nadgradnju dosadašnje saradnje, istakao je kapetan bojnog broda Andrić.

Ocenjujući vežbu veoma uspešnom, pukovnik Čurgo je rekao da je vežba pokazala i da posade brodova i mešovita komanda mogu uspešno raditi zajedno na čuvanju granica.

– U današnje vreme je veoma važno kontrolisati i teritoriju i granice koje pripadaju našim zemljama. Sve ovo što smo danas videli uverilo nas je da pripadnici dveju vojski mogu izvesti i u realnim situacijama, naglasio je pukovnik Čurgo.

Sa srpske strane na vežbi je učestvovalo 149 oficira, podoficira i profesionalnih vojnika, dva višenamenska i jedan desantni brod, pomoćni brod „Šabac“, 4 gumena čamca i rečni plovni pristan – iz sastava Prvog rečnog odreda te 2 rečna patrolna broda i brod posebne namene „Kozara“ iz Drugog rečnog odreda. Sa mađarske strane učešće u vežbi uzelo je 30 oficira, podoficira i vojnika sa 2 rečna minolovca koja su za, tu priliku, doplovila iz baze u Budimpešti. Izvršavajući zadatke izviđanja vežbu je podržala i posada helikoptera „gazela“ iz 204. vazduhoplovne brigade.

Prva zajednička vežba Rečne flotile i Prvog puka za razminiranje Oružanih snaga Mađarske pod nazivom „Iron cat“, izvedena je 2011. godine na poligonu kod Titela, na reci Tisi. Nakon toga, pod istim nazivom, i 2012. godine u Varpaloti, na Dunavu u Mađarskoj. Sledećih godina vežba se svake godine održavala naizmenično u Srbiji i Mađarskoj, a sadržaj su činila zajednička gađanja brodskim artiljerijskim naoružanjem. Ovogodišnja, sedma po redu, s aktuelnom tematikom, uz dalje jačanje poverenja imala je za cilj i razmenu dragocenih iskustava u primeni taktika, tehnika i procedura u suprotstavljanju krijumčarima. 

Povezane vesti