Seminar o vojnim doktrinama na visokom nivou u organizaciji OEBS

Utorak, 9.2.2021 | Međunarodna saradnja
Zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije, general-major Petar Cvetković, otpočeo je učešće na dvodnevnom Seminaru o vojnim doktrinama na visokom nivou u organizaciji Foruma za bezbednosnu saradnju Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Na seminaru koji se održava putem video-konferencije učestvuju visokorangirani politički i vojni predstavnici zemalja članica OEBS.

Tokom prvog dana razmatrana je trenutna bezbednosna situacija na području OEBS-a uz procenu operativnih trendova, uloga borbenih vojnih snaga u odvraćanju od oružanog sukoba, ponovno pojavljivanje dugoročnog strateškog nadmetanja među državama, kao i njegov uticaj na vojne doktrine.

Tema drugog dana seminara je kako države prilagođavaju svoje doktrine o saradnji u svetlu trenutne bezbednosne situacije, kao i potreba za podrškom vojnih snaga civilnim vlastima tokom reagovanja na krize, sa posebnim osvrtom na uticaj pandemije zarazne bolesti kovid 19 na oblikovanje i razvoj doktrina.

Učešće zamenika načelnika Generalštaba Vojske Srbije na seminaru je još jedna potvrda podrške Republike Srbije radu regionalne bezbednosne inicijative kakva je Organizacija za bezbednost i saradnju (OEBS), ali i posvećenosti u očuvanju mira i stabilnosti na području Evrope i globalnom nivou.

Povezane vesti