Proslava Dana informatičke službe i CKISIP-a

Petak, 21.2.2020 | Kultura i tradicija
U Upravi za telekomunikacije i informatiku i Centru za komandno-informacione sisteme i informatičku podršku proslavljen je Dan informatičke službe i Dan CKISIP-a, koji se obeležava u spomen na 21. februar 1963. godine, kada je formirana Šesta uprava Generalštaba JNA.
  
Na svečanosti su sumirani rezultati koje su pripadnici informatičke službe ostvarili između dva praznika i uručene su nagrade najistaknutijim pojedincima.

Centar za komandno-informacione sisteme i informatičku podršku i pripadnici informatičke službe u sastavima Vojske Srbije dali su značajan doprinos obezbeđenju visoke neprekidnosti funkcionisanja telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja, unapređenju bezbednosti informacija, a usavršavanjem kadra na kursevima u zemlji i inostranstvu potvrdili su nastojanje da prate savremene trendove u oblasti informacionih tehnologija.

Povezane vesti