Čestitke povodom vojnih praznika

Petak, 15.11.2019 | Kultura i tradicija

Č E S T I T K A
PRIPADNICIMA KOPNENE VOJSKE, POVODOM 16. NOVEMBRA – DANA VIDA


Pripadnicima Kopnene vojske upućujem srdačne čestitke, povodom 16. novembra – Dana vida. 

Tradiciju dugu 105 godina proslavljate u znak sećanja na 16. novembar 1914. godine i početak jedne od najznačajnijih bitaka u Prvom svetskom ratu - Kolubarske bitke.

Profesionalnim, stručnim i odgovornim izvršavanjem zadataka na jugu Srbije i administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom,  doprineli ste očuvanju bezbednosti i stabilnosti u ovom delu naše zemlje. Postigli ste značajne rezultate u izgradnji operativne i funkcionalne sposobnosti i na međunarodnim vežbama i takmičenjima, čime ste dostojno prezentovali Vojsku Srbije i postali značajan činilac u stvaranju moderne i efikasne Vojske.

Čestitam vam praznik, uz želju da i u narednom periodu uspešno realizujete postavljene zadatke i doprinesete afirmaciji kako vida, tako i Vojske Srbije u celini.


NAČELNIK GENERALŠTABA
VOJSKE SRBIJE
general
Milan MojsilovićČ E S T I T K A
PRIPADNICIMA PEŠADIJE, POVODOM 16. NOVEMBRA – DANA RODA


Pripadnicima roda pešadije, srdačno čestitam 16. novembar – Dan roda.

Nastavljajući tradiciju dužu od jednog veka, profesionalnim i uspešnim izvršavanjem postavljenih zadataka održavate naređeni nivo operativnih sposobnosti, čuvajući uspomene na junake Kolubarske bitke.

U prethodnom periodu ste zahvaljujući stručnosti i osposobljenosti funkcionalno odgovorili nameni i zadacima roda i doprineli unapređenju operativne sposobnosti Vojske Srbije.

Uz želju da i ubuduće profesionalno i kvalitetno izvršavate postavljene zadatke, čestitam vam praznik.


NAČELNIK GENERALŠTABA
VOJSKE SRBIJE
general
Milan MojsilovićČ E S T I T K A
PRIPADNICIMA CENTRALNE LOGISTIČKE BAZE, POVODOM 16. NOVEMBRA – DANA BAZE


Povodom 16. novembra – Dana Centralne logističke baze, pripadnicima baze upućujem srdačne čestitke. 

Uspešno baštinite tradiciju 608. pozadinske baze koja je formirana toga dana 1992. godine.

Zahvaljujući profesionalnom izvršavanju postavljenih zadataka u proteklom periodu stvorili ste dobre uslove za kvalitetniju logističku podršku Vojske Srbije i sistema odbrane.

Čestitajući vam praznik, želim vam uspeh u realizaciji zadataka. 


NAČELNIK GENERALŠTABA
VOJSKE SRBIJE
general
Milan MojsilovićČ E S T I T K A
PRIPADNICIMA CENTRA ZA OBUKU KOPNENE VOJSKE, POVODOM 16. NOVEMBRA – DANA CENTRA


Pripadnicima Centra za obuku Kopnene vojske čestitam 16. novembar – Dan Centra. 

Uspešno realizujući postavljene zadatke i jačanjem morala vaših pripadnika u proteklom periodu dali ste doprinos razvoju obuke i njenom kvalitetnijem izvođenju.

Čestitam vam praznik, sa željom da i u narednom periodu postižete zapažene rezultate u obuci i stručnom osposobljavanju pripadnika vašeg Centra.


NAČELNIK GENERALŠTABA
VOJSKE SRBIJE
general
Milan MojsilovićČ E S T I T K A
PRIPADNICIMA CENTRA ZA MIROVNE OPERACIJE, POVODOM 17. NOVEMBRA – DANA CENTRA


Pripadnicima Centra za mirovne operacije čestitam 17. novembar – Dan Centra. 

Tradiciju dugu 63 godine uspešno čuvate od dana kada je formiran Odred Jugoslovenske narodne armije koji je upućen u sastav UNEF I – jedinica pri Ujedinjenim nacijama u Sinaju.

Uspešnom realizacijom pripreme, izbora, obuke i opremanja jedinica za multinacionalne operacije, doprineli ste unapređenju operativnih sposobnosti i ugleda Vojske Srbije u svetu. 

Uveren da ćete i u narednom periodu profesionalno i odgovorno izvršavati sve postavljene zadatke dajući nemerljiv doprinos u očuvanju mira i bezbednosti u svetu, čestitam vam praznik. 


NAČELNIK GENERALŠTABA
VOJSKE SRBIJE
general
Milan MojsilovićČ E S T I T K A
PRIPADNICIMA KOMANDE ZA RAZVOJ BANATSKE BRIGADE, POVODOM 17. NOVEMBRA - DANA KOMANDE ZA RAZVOJ BANATSKE BRIGADE


Povodom 17. novembra – Dana Komande za razvoj Banatske brigade, pripadnicima jedinice čestitam praznik.

Tradiciju dužu od jednog veka čuvate u sećanje na dan kada je Srpska vojska oslobodila Zrenjanin.

Profesionalnim i odgovornim izvršavanjem zadataka doprineli ste izgradnji i jačanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije. 

Čestitam vam praznik, uveren da ćete i ubuduće uspešno realizovati sve postavljene zadatke. 


NAČELNIK GENERALŠTABA
VOJSKE SRBIJE
general
Milan Mojsilović

Povezane vesti