Vežba Komande 41. pešadijskog bataljona

Sreda, 27.11.2019 | Obuka
U Centru za obuku putem simulacija u Beogradu, Komanda 41. pešadijskog bataljona izvodi eksperimentalnu dnevno-noćnu vežbu „Pionir 2019“ podržanu računarskim simulacijama.

Cilj vežbe, čija je tema Pešadijski bataljon u izvođenju napadne operacije, je provera mogućnosti korišćenja vežbe podržane računarskim simulacijama kao modela za evaluaciju obučenosti komandi.

Vežbom je obuhvaćen rad komande bataljona u realizaciji zadataka iz prve misije Vojske Srbije, sa akcentom na sveobuhvatnom pristupu u rešavanju zadataka u zoni operacije. 

Na vežbi „Pionir 2019“ učestvuju pripadnici svih organizacijskih sastava Vojske Srbije, a rukovodilac je načelnik Centra za obuku putem simulacija pukovnik Mičo Branković.

Povezane vesti