Pripreme za misiju UN u Libanu

Petak, 5.6.2020 | Obuka
U bazi „Jug“ i vojnom kompleksu „Borovac“ kod Bujanovca, u toku je obuka pripadnika Vojske Srbije za angažovanje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL).

Tokom ovog dela priprema, pešadijska četa i vod za zaštitu snaga rade u uslovima sličnim onim u Libanu, a supozicije koje rešavaju su u potpunosti prilagođene situacijama u kojima se pripadnici Vojske Srbije mogu naći tokom izvršavanja zadataka u zoni operacije.

Pripadnici pešadijske čete i voda za zaštitu snaga uvežbavaju primenu procedura prilikom patroliranja, obezbeđenja stalnog kontrolnog punkta, pratnje konvoja, kontrole masovnog okupljanja, kao i postupke u slučaju nailaska na minsko-eksplozivne prepreke i napada na patrolu ili bazu.

U završnom delu priprema za angažovanje u misiji u Libanu, krajem juna, pripadnike pešadijske čete i voda za zaštitu snaga očekuje vežba evaluacije na kojoj će se proveriti njihova spremnost za učešće u ovoj misiji.

Vojska Srbije je angažovana u okviru Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu od 2010. godine. Pešadijska četa izvršava zadatke kao samostalna jedinica u sastavu španskog bataljona u multinacionalnoj brigadi sektora „Istok“, dok se vod za zaštitu snaga angažuje u okviru italijanskog kontingenta u sektoru „Zapad“.
Ključne reči

Povezane vesti