Specijalistička obuka vojnika u Centru za obuku kopnene vojske

Četvrtak, 11.2.2021 | Obuka
Na vojnom kompleksu „Peskovi“ izvodi se intezivna obuka sa vojnicima decembarske generacije koji vojni rok služe u Centru za obuku kopnene vojske u Požarevcu.

Reč je o obuci vojnika specijalnosti pešadije, tokom koje se osposobljavaju za borbenu upotrebu ličnog i kolektivnog naoružanja, kao i za uspešnu primenu taktičkih radnji i postupaka u napadu i odbrani u dnevnim i noćnim uslovima.

Kruna ovog dela obuke bilo je izvršenje jedinačnog bojnog gađanja tokom kojeg su vojnici sa uspehom samostalno rešili sve taktičke i vatrene zadatke predviđene programom gađanja, uz pravilno kretanje na bojištu u zavisnosti od konfiguracije terena i izbor zaklona, kao i korišćenje sredstava za maskiranje i atomsko-biološko-hemijsku zaštitu. 

Nakon završene specijalističke obuke, vojnici će biti upućeni na dalje služenje vojnog roka u jedinice Vojske Srbije, gde će praktično primenjivati usvojena znanja i veštine i obučavati se za izvršenje zadataka u okviru odeljenja, voda i čete.

Povezane vesti