Obuka voda za zaštitu snaga za misiju UN u Libanu

Petak, 13.11.2020 | Obuka
Na poligonu „Borovac“ i u bazi „Jug“ u toku je obuka voda za zaštitu snaga iz sastava Komande za obuku za učešće u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Tokom ovog dela priprema, realizuje se kolektivna obuka u uslovima sličnim onima u zoni operacije, a supozicije koje vod rešava su u potpunosti prilagođene situacijama u kojima se može naći tokom izvršavanja zadataka u misiji.

Pre upućivanja u mirovnu operaciju, realizuje se intenzivna obuka u kabinetima, na poligonima i vežbalištima Vojske Srbije kako bi se obezbedila potpuna spremnost jedinice za izvršavanje namenskih zadataka.

Programom su obuhvaćeni sadržaji iz taktičke, vatrene, fizičke i sanitetske obuke i teme iz međunarodnog humanitarnog prava, sa težištem na realizaciji zadataka prilikom patroliranja i obezbeđenja baze. U završnom delu priprema vod za zaštitu snaga očekuje trodnevna taktička vežba na kojoj će se proveriti obučenost i interoperabilnost jedinice za učešće u ovoj misiji.

Vojska Srbije angažuje vod za zaštitu snaga u misiji Ujedinjenih nacija u Libanu od 2014. godine. Osnovni zadatak našeg voda, koji se nalazi u sastavu italijanskog kontingenta, je obezbeđenje baze u kojoj su smeštene snage Ujedinjenih nacija.

Povezane vesti