Simulaciona vežba Komande Treće brigade

Petak, 5.4.2019 | Obuka

Komanda Treće brigade kopnene vojske ove nedelje u Centru za obuku putem simulacijama u Beogradu izvodi vežbu podržanu računarskim simulacijama „Niš 2019“.

Tokom petodnevne vežbe u simuliranom okruženju Komanda Treće brigade uvežbava  planiranje, organizovanje i izvođenje napadne operacije uz sadejstvo sa jedinicama RV i PVO, nakon čega se analizira kvalitet donetih odluka na svim nivoima komandovanja.

Vežbe podržane računarskim simulacijama su jedan od bitnih oblika praktične obuke komandi jedinica u Vojsci Srbije. Ovakve vežbe pružaju priliku komandama jedinica Vojske Srbije da, uz minimalan utrošak materijalnih resursa, unaprede osposobljenost za planiranje i izvođenje borbenih operacija.

Povezane vesti