Stacionarno logorovanje polaznika Osnovnog kursa za podoficire

Petak, 7.8.2020 | Obuka
Na vojnom kompleksu „Orešac“ u toku je stacionarno logorovanje polaznika 15. klase Osnovnog kursa za podoficire roda oklopnih jedinica, koji se osposobljavaju za komandovanje tenkovskom posadom i mehanizovanim odeljenjem.

U okviru stacionarnog logorovanja izvode se pripremna i školska gađanja iz naoružanja BVP M80A i školska gađanja iz naoružanja tenka M84.

Pre izlaska na logorsku prostoriju, polaznici kursa uspešno su savladali sadržaje iz predmeta „Sredstva i oprema“ gde je dato težište na poznavanju, rukovanju i održavanju naoružanja, borbenih vozila i uređaja.

Gađanja iz naoružanja roda oklopnih jedinica realizuju se u završnom delu stručnospecijalističke obuke i predstavljaju praktičnu proveru uspešnosti izvedene obuke, dok su budući podoficiri u prilici da se praktično uvere u vatrene mogućnosti borbenih vozila. Pored unapređenja vatrene osposobljenosti osnovni cilj je priprema polaznika za izvršenje složenijih vatrenih i taktičkih radnji i zadataka, koji ih očekuju tokom završnog logorovanja na poligonu „Pasuljanske livade“.

Povezane vesti