OBVT LAZAR 3

Počela vežba „Stena 02“

Ponedeljak, 16.10.2017 | Obuka

Danas je u bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ počela petodnevna taktička vežba „Stena 02“, koju realizuje inžinjerijska četa opšte namene iz sastava 310. inžinjerijskog bataljona iz Prokuplja.

Četa je deklarisana za učešće u multinacionalnim operacijama u okviru Koncepta operativnih sposobnosti.

Cilj vežbe je da se proveri i oceni dostignuti nivo interoperabilnosti i obučenosti jedinice za izvršavanje složenih zadataka u multinacionalnim operacijama.

Tokom taktičke vežbe biće izvršena NATO evaluacija „nivoa 1“ prema standardima i procedurama Koncepta operativnih sposobnosti uz učešće 34 evaluatora Vojske Srbije, partnerskih zemalja (Kanada, Francuska, Irska, Norveška, Rumunija, SAD i Crna Gora), Komandi združenih snaga Napulj i Brunsum i Komande Kopnenih snaga Izmir. Na čelu evaluatorskog tima je francuski potpukovnik Benoa Estur.

Rukovodilac taktičke vežbe pukovnik Slađan Stamenković, naglasio je da će tokom vežbe deklarisana jedinica prikazati sposobnosti i opremu za učešće u multinacionalnim operacijama.

– Vojnici naših deklarisanih jedinica moraju znati i praktično primenjivati savremene taktike, tehnike i procedure Koncepta operativnih sposobnosti. To podrazumeva pripremu jedinica po najsavremenijim standardima, kako bi mogli biti interoperabilni sa jedinicama partnerskih zemalja u multinacionalnim operacijama. Podsetio bih da Treća brigada kopnene vojske priprema za evaluaciju i deklarisanu laku pešadijsku četu iz sastava 31. pešadijskog bataljona iz Zaječara, koja će se realizovati naredne sedmice na ovom istom poligonu, zajedno sa deklarisanim vodovima iz sastava 246. bataljona ABHO i vojne policije. Do sada postignuti rezultati pokazuju da su naše jedinice na visokom nivou obučenosti i nadam se da će, posle predstojećih evaluacija, dobiti sertifikat prema kojem mogu stati rame uz rame sa jedinicama partnerskih zemalja u budućim mirovnim operacijama – rekao je pukovnik Stamenković.

Pripadnici inžinjerijske čete opšte namene, njih 135, na vežbi koriste inžinjerijske mašine, naoružanje i opremu koji su predviđeni za multinacionalne operacije.  

Povezane vesti