Kontingent Vojske Srbije spreman za misiju UN u Libanu

Petak, 26.6.2020 | Obuka
Vežba pešadijske četa iz sastava Kopnene vojske i voda za zaštitu snaga iz Komande za obuku realizovana je u bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac” u okviru priprema za učešće u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Cilj vežbe je provera pripremljenosti jedinica za učešće u sastavu Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, a rezultati su pokazali da je kontingent Vojske Srbije u potpunosti spreman za angažovanje u ovoj mirovnoj operaciji.

Na vežbi i tokom priprema za upućivanje u mirovnu operaciju pešadijska četa i vod za zaštitu snaga radili su u uslovima koji ih očekuju u multinacionalnom okruženju u Libanu, a zadaci koje su rešavali su u potpunosti prilagođeni onima u zoni operacije.

Tokom tri dana praćeni su i ocenjivani patroliranje, rad na stalnom kontrolnom punktu i osmatračkoj stanici, organizacija rada na bazi, kontrola masovnih okupljanja, postupci u slučaju nailaska na minsko-eksplozivne prepreke, napad na patrolu, napad na bazu i ostali zadaci koje mogu dobiti u misiji. Kontrolu pravilnosti radnji i postupaka i poštovanja međunarodnih standarda vršio je nacionalni tim za evaluaciju.

Vojska Srbije je angažovana u okviru Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu od 2010. godine. Pešadijska četa izvršava zadatke kao samostalna jedinica u sastavu španskog bataljona u multinacionalnoj brigadi sektora „Istok“, dok se vod za zaštitu snaga angažuje u okviru italijanskog kontingenta u sektoru „Zapad“.

Povezane vesti