Javni konkurs za prijem lica u svojstvo vojnih službenika i vojnih nameštenika u Kopnenoj vojsci

Subota, 1.8.2020 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
 
Za prijem lica u svojstvo vojnih službenika i vojnih nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme

I Naziv organizacione jedinice Vojske Srbije u kojoj se vrši popuna formacijskih mesta:
 
KOPNENA VOJSKA
 
U VP 1414 Novi Sad
 
 1.     Rukovalac parnih kotlova sa ATK, KV, 1 izvršilac
 2.     Rukovalac parnih kotlova sa ATK, KV, 1 izvršilac
 3.     Rukovalac parnih kotlova sa ATK, KV, 1 izvršilac
 4.     Rukovalac parnih kotlova sa ATK-ložač, KV, 1 izvršilac
 5.     Kuvar, KV, 1 izvršilac
 6.     Mesar, VKV, 1 izvršilac
 7.     Mesar, KV, 1 izvršilac
 8.     Mehaničar za hidrauliku i pneumatiku, VKV, 1 izvršilac
 9.     Mehaničar za artiljerijsko naoružanje, VKV, 1 izvršilac
 10.     Mehaničar za elektroniku u raketnim sistemima ZA, VKV, 1 izvršilac
 11.     Mehaničar za vozila guseničare-vozač, KV, 1 izvršilac
 12.     Elektromehaničar za vozila guseničare – vozač, VKV, 1 izvršilac
 13.     Mehaničar za optičke instrumente i nišanske sprave, VKV, 1 izvršilac
 14.     Mehaničar za vozila točkaše ujedno vozač, VKV, 1 izvršilac
 
U VP 3720 Kraljevo
 

    15.    Komandir odeljenja, VŠS, 1 izvršilac
    16.    Rukovalac kotlova sa ručnim loženjem, VKV, 1 izvršilac
    17.    Instalater vodovoda i kanalizacije, VKV, 1 izvršilac
 

U VP 4666 Niš
 

    18.   Mehaničar za vozila točkaše-vozač, VKV, 1 izvršilac
    19.    Elektromehaničar, KV, 1 izvršilac
    20.    Elektromehaničar za vozila točkaše – elektromehaničar za izvore struje i elektroagregate, VKV, 1 izvršilac
    21.    Mehaničar za optoelektronska sredstva, VKV, 1 izvršilac
    22.    Vozač, VKV, 1 izvršilac
    23.    Stolar, KV, 1 izvršilac
 
 
U VP 3987 Niš
 

    24.    Komandir odeljenja – upravnik servisa termoenergetike, VŠS, 1 izvršilac
    25.    Referent za održavanje, VSS, 1 izvršilac
 

U VP 2827 Novi Sad
     

    26.    Brodski motorista, KV, 1 izvršilac
    27.    Elektromehaničar za vozila točkaše, VKV, 1 izvršilac
    28.    Autobravar – elektrozavarivač, VKV, 1 izvršilac
    29.    Mehaničar za radio-uređaje i sisteme, VKV, 1 izvršilac
    30.    Brodski elektromehaničar-vozač, VKV, 1 izvršilac
 

U VP 2325 Čačak
 

    31.   Tehnolog za mrežnu opremu i bazu podataka, VSS, 1 izvršilac
    32.    Mehaničar za artiljerijsko naoružanje, SSS, 1 izvršilac
    33.    Mehaničar za artiljerijsko naoružanje, KV, 1 izvršilac
    34.    Mehaničar za vozila guseničare, SSS, 2 izvršioca
    35.    Mehaničar za vozila guseničare, SSS, 1 izvršilac
    36.    Mehaničar za vozila guseničare, KV, 1 izvršilac
    37.    Elektromehaničar za vozila točkaše, KV, 1 izvršilac
    38.    Mehaničar za vozila točkaše, KV, 1 izvršilac
    39.    Auto-limar, KV, 1 izvršilac
 
Opšti uslovi:
 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije,
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu,
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci,
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.  
 
Posebni uslovi:
Radno mesto na rednom broju 1 do 4:
 • završena srednja škola mašinske struke u trajanju od tri godine, KV,
 • sertifikat ili uverenje o osposobljenosti za poslove rukovaoca parnih kotlova sa ATK.
Radno mesto na rednom broju 5:
 • završena srednja ugostiteljska škola u trajanju od tri godine, zanimanje kuvar KV.
Radno mesto na rednom broju 6:
 • završena srednja škola ugostiteljske struke, položen specijalistički ispit i stečeno zanimanje mesar-specijalista VKV.
Radno mesto na rednom broju 7:
 • završena srednja škola ugostiteljske struke u trajanju od 3 godine, zanimanje mesar, KV.
Radno mesto na rednom broju 8:
 • završena srednja tehnička škola, položen specijalistički ispit za mehaničara hidraulike i pneumatike – specijalista VKV.
Radno mesto na rednom broju 9:
 • završena srednja mašinska škola odgovarajućeg zanimanja, položen specijalistički ispit za oružara artiljerije – specijalista VKV.
Radno mesto na rednom broju 10:
 • završena srednja elektrotehnička škola, položen specijalistički ispit za elektrotehničara za automatiku – specijalista VKV.
Radno mesto na rednom broju 11:
 • završena srednja škola mašinske struke, zanimanje mehaničar za guseničare KV,
 • posedovanje vozačke dozvole „C” kategorije.
Radno mesto na rednom broju 12:
 • završena srednja škola, smer elektrotehnički, položen specijalistički ispit za elektromehaničara za vozila guseničare VKV,
 • posedovanje vozačke dozvole „C” kategorije.
Radno mesto na rednom broju 13:
 • završena srednja tehnička škola za VKV radnika, položen specijalistički ispit za mehaničara za optičke instrumente i nišanske sprave, VKV.
Radno mesto na rednom broju 14:
 • završena srednja škola, obrazovni profil automehaničar, položen specijalistički ispit zanimanje automehaničar – specijalista VKV,
 • posedovanje vozačke dozvole „C” kategorije.
Radno mesto na rednom broju 15:
 • završena viša Viša tehnička ili Viša građevinska škola – smer visokogradnja.
Radno mesto na rednom broju 16:
 • završena srednja škola mašinske struke, položen specijalistički ispit smer termoenergetski, VKV.
Radno mesto na rednom broju 17:
 • završena srednja škola u trogodišnjem trajanju i položen specijalistički ispit za vodoinstalatera, VKV.
Radno mesto na rednom broju 18:
 • završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, obrazovni profil automehaničar i položen specijalistički ispit zanimanje automehaničar, VKV,
 • posedovanje vozačke dozvole „C” kategorije.
Radno mesto na rednom broju 19:
 • završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil mehaničar – oružar, KV.
Radno mesto na rednom broju 20:
 • završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil elektromehaničar za mašine i opremu i položen specijalistički ispit mašinske struke ili elektromehaničar za mašine i opremu, VKV.
Radno mesto na rednom broju 21:
 •  završena srednja škola u trajanju od tri godine i položen specijalistički mehaničara optike, VKV.
Radno mesto na rednom broju 22:
 • završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil vozač motornih vozila i položen specijalistički ispit za vozača motornih vozila VKV.
Radno mesto na rednom broju 23:
 • završena srednja škola u trajanju od tri godine, zanimanje stolar KV.
Radno mesto na rednom broju 24:
 • završena Viša mašinska škola – smer termoenergetika ili I stepen Strukovnih studija mašinskog smera (180 ESPB bodova).
Radno mesto na rednom broju 25:
 • završen elektronski fakultet, naziv obrazovnog profila Diplomirani inženjer elektronike ili elektrotehnike (smer elektronika, smer računarska tehnika i informatika, smer elektronske komponente i mikrosistemi).
Radno mesto na rednom broju 26:
 • završena srednja mašinska škola u trogodišnjem trajanju, KV.
Radno mesto na rednom broju 27:
 • završena srednja tehnička škola struke, položen specijalistički ispit elektrotehničke struke, VKV ili autoelektričar specijalista, VKV.
Radno mesto na rednom broju 28:
 • završena srednja mašinsko-tehnička škola, položen specijalistički ispit za autobravara, VKV ili bravar specijalista ili zavarivač specijalista, VKV.
Radno mesto na rednom broju 29:
 • završena srednja škola elektrotehničke struke, položen specijalistički ispit elektrotehničke struke, VKV.
Radno mesto na rednom broju 30:
 • završena srednja škola elektrotehničke struke, položen specijalistički ispit elektrotehničke struke, VKV i
 • posedovanje vozačke dozvole „C” kategorije.
Radno mesto na rednom broju 31:
 • završen elektrotehnički fakultet ili osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine ili specijalističke strukovne studije, smerova: elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, informacione tehnologije.
Radno mesto na rednom broju 32:
 • završena srednja četvorogodišnja škola, zanimanje mehaničar za artiljerijsko naoružanje, oružar, mašinbravar, mehaničar za održavanje mašina ili mehaničar za alatne mašine.
Radno mesto na rednom broju 33:
 • završena srednja trogodišnja škola, zanimanje mehaničar za artiljerijsko naoružanje, oružar, mašinbravar, mehaničar za održavanje mašina ili mehaničar za alatne mašine.
Radno mesto na rednom broju 34:
 • završena srednja četvorogodišnja škola, zanimanje mehaničar za vozila guseničare, mehaničar za vozila točkaše, automehaničar, mašinski tehničar za motorna vozila ili mehaničar za motorna vozila.
Radno mesto na rednom broju 35:
 • završena srednja četvorogodišnja škola, zanimanje mehaničar za vozila guseničare, mehaničar za vozila točkaše, automehaničar, mašinski tehničar za motorna vozila ili mehaničar za motorna vozila.
Radno mesto na rednom broju 36:
 • završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, zanimanje mehaničar za vozila guseničare, mehaničar za vozila točkaše, automehaničar, mašinski tehničar za motorna vozila ili mehaničar za motorna vozila.
Radno mesto na rednom broju 37:
 • završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, zanimanje autoelektričar ili elektromehaničar za motorna vozila.
Radno mesto na rednom broju 38:
 • završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, zanimanje mehaničar za vozila guseničare, mehaničar za vozila točkaše, automehaničar, mašinski tehničar za motorna vozila ili mehaničar za motorna vozila.
Radno mesto na rednom broju 39:
 • završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, zanimanje autolimar, autobravar ili bravar.

II Izborni postupak: 

U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („SVL”, broj 13/19 i 20/20), a koji obuhvataju prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova), psihološku procenu kandidata (30% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova).
 
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Takođe, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu s Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji se ne odazovu pozivu u bilo kojoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
 
III Mesto rada: 

    Radno mesto 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 26, 29, 30 – Novi Sad ,
    Radno mesto 7 i 11 – Bačka Topola,
    Radno mesto 3 i 9 – Sremska Mitrovica,
    Radno mesto 2 – Pančevo,
    Radno mesto 15 i 16 – Požega,
    Radno mesto 17 – Kraljevo,
    Radno mesto 18, 19 i 20 – Zaječar,
    Radno mesto 21, 22, 23, 24, 25 – Niš,
    Radno mesto 27 i 28 – Šabac,
    Radno mesto 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39 – Čačak.

 
IV Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 (trideset) dana i počinje da teče od narednog dana od kad je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.
 
V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: 
 
 • VP 1414 Novi Sad, Čaba Prec, tel. 021/4835-016,
 • VP 3720 Kraljevo, Vladan Nedeljković, tel. 036/308-422,
 • VP 4666 Niš, Gajević Željko, tel. 018/508-554,
 • VP 3987 Niš, Vladan Mijalković, tel. 018/508-012,
 • VP 2827 Novi Sad, Željko Skokić, tel. 021/4835-441,
 • VP 3924 Bujanovac, Ljubiša Micković, tel. 017/414-102, lokal 42-257,
 • VP 2325 Čačak, Ljiljana Savković, tel. 032/372-666, lokal 250.
 
VI Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: 
 
Poštom na adresu Vojne pošte u kojoj se nalazi radno mesto za koje kandidat podnosi prijavu, sa naznakom „za javni konkurs”:

 • VP 1414 Novi Sad, Dunavska 33, 21000 Novi Sad,
 • VP 3720 Kraljevo, IV Crnogorska bb, Ribnica 36000 Kraljevo,
 • VP 4666 Niš, Čegarska bb, 18000 Niš,
 • VP 3987 Niš, Jadranska bb, Crveni krst–Niš, 18000 Niš.
 • VP 2827 Novi Sad, Hiljadu i trista kaplara broj 11, 21000 Novi Sad,
 • VP 3924 Bujanovac, Baza „Jug”, s. Borovac, 17520 Bujanovac,
 • VP 2325 Čačak, Dragiše Mišović 167, 32000 Čačak.
 
VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: 
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, imejl adresa, redni broj formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i:
 
1. za formacijska mesta pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4 – original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema i original ili overena fotokopija svedočanstava za završen svaki razred srednje škole i sertifikat ili uverenje o osposobljenosti za poslove rukovaoca parnih kotlova sa ATKČ;
 
2. za formacijska mesta pod rednim brojem 5, 7, 19, 23, 26, 33, 36, 37, 38 i 39 – original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema i original ili overena fotokopija svedočanstava za završen svaki razred srednje škole (trogodišnje obrazovanje);
 
2. za formacijska mesta pod rednim brojem 32, 34, i 35 – original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema i original ili overena fotokopija svedočanstava za završen svaki razred srednje škole (četvorogodišnje obrazovanje);
 
3. za formacijska mesta pod rednim brojem 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 29 i 30 – original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, original ili overena fotokopija svedočanstava za završen svaki razred srednje škole i original ili overena fotokopija diplome o završenoj specijalizaciji za VKV radnika;
 
4. za formacijsko mesto pod rednim brojem 11 – original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema i original ili overena fotokopija svedočanstava za završen svaki razred srednje škole i dokaz o posedovanju vozačke dozvole „C” kategorije;
 
5. za formacijska mesta pod rednim brojem 12, 18 i 30 – original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, original ili overena fotokopija svedočanstava za završen svaki razred srednje škole, original ili overena fotokopija diplome o završenoj specijalizaciji za VKV radnika i dokaz o posedovanju vozačke dozvole „C” kategorije;
 
6. za formacijsko mesto pod rednim brojem 15 i 24 – original ili overena fotokopija diplome o završenoj Višoj školi ili završenim osnovnim strukovnim studijama u trajanju od 3 godine (180 ESPB bodova);
 
7. za formacijsko mesto pod rednim brojem 25 i 31 – original ili overena fotokopija diplome završenom fakultetu, osnovnim akademskim studijama u trajanju od 4 godine ili specijalističkim strukovnim studijama (240 ESPB bodova).
 
Svi dokazi se prilažu u orginalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili od strane javnog beležnika.
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene rešenjem.
 
Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica. Nakon realizacije svih aktivnosti u selekciji, a pre formiranja liste za izbor, kandidati koji ispunjavaju uslove člana 125. Zakona o Vojsci Srbije ukupno ostvaren broj bodova uvećava se za 5%.
 
Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu Ministarstva odbrane ili Vojske Srbije.
 
Potpisanu izjavu neophodno je dostaviti uz molbu, uz napred navedene dokaze, kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako formacijsko mesto na koje konkurišu.
 
Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije, ako se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.
Ključne reči

Povezane vesti