Redovna zamena štabnih oficira u misijama ATALANTA i UNFICYP

Petak, 16.6.2017 | Multinacionalne operacije

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković razgovarao je danas sa štabnim oficirima koji će narednih godinu dana biti angažovani u mirovnim operacijama EU u Somaliji i UN na Kipru.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković razgovarao je danas u kasarni „Banjica 2“ sa štabnim oficirima koji će narednih godinu dana biti angažovani u mirovnim operacijama Evropske unije u Somaliji (EUNAVFOR Atalanta) i Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFICYP).

Potpukovnik Željko Škalonja će obavljati dužnost štabnog oficira, ujedno starijeg nacionalnog predstavnika, u Operativnoj komandi Vojne operacije pomorskih snaga EU u Nortvudu kod Londona, a kapetan Milan Terzić će biti angažovan na dužnosti štabnog oficira u Komandi misije UNFICYP u Nikoziji.

Prijemu u Generalštabu prisustvovali su pomoćnik za operacije Združene operativne komande pukovnik Željko Tramošljika i zastupnik načelnika Centra za mirovne operacije pukovnik Nikola Dejanović.

Vojna operacija pomorskih snaga EU u Somaliji „Atalanta“ (EUNAVFOR Atalanta) uspostavljena je u decembru 2008. godine. Snage u operaciji su angažovane na sprečavanju, prevenciji i suzbijanju delovanja pirata i oružanih pljački duž obale Somalije. Trenutno su u Operativnoj komandi u Nortvudu angažovani dva oficira i jedan podoficir Vojske Srbije, kao i jedan štabni oficir rečnih jedinica na komandnom brodu misije u Indijskom okeanu.

Vojska Srbije učestvuje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Republici Kipar (UNFICYP) od 21. oktobra 2010. godine sa štabnim oficirom i pešadijskim odeljenjem (šest pripadnika). Od 23. septembra 2011. godine učešće je prošireno sa vojnim posmatračima (dva pripadnika) i pešadijskim vodom (36 pripadnika), a od 20. juna 2016. godine u misiji je angažovan još jedna štabni oficir.

Povezane vesti