VEK POBEDNIKA 1918-2018

Logorovanje pripadnika Garde

Petak, 20.4.2018 | Obuka

Na poligonu automatskog tenkovskog strelišta „Orešac“, prethodnih dana realizovano je stacionarno logorovanje pripadnika 25. bataljona vojne policije, kao i dela jedinica logističkog bataljona Garde.

U terenskim uslovima uspešno su realizovana školska gađanja iz borbenih vozila VPB M-86, taktička vežba sa bojevim gađanjem odeljenja vojne policije po temi „Izvršiti potragu“, kao i kondicioni marš.

Govoreći o rezultatima rada tokom logorovanja, komandant logora, potpukovnik Marko Milaković je istakao da je zadovoljan postignutim rezultatima vatrene i taktičke obučenosti jedinica na terenu, zalaganjem i motivisanošću svakog pojedinca.

Povezane vesti