Stručna radionica iz oblasti civilno-vojne saradnje

Sreda, 1.7.2020 | Obuka
U organizaciji Odeljenja za civilno-vojnu saradnju (J-9) Generalštaba Vojske Srbije, u kasarni „Car Lazar“ u Kruševcu, realizovana je trodnevna stručna radionica u oblasti civilno-vojne saradnje.

Radionicu su pohađali pripadnici Vojske Srbije koji su, pored osposobljavanja za izvršavanje funkcionalnih zadataka iz oblasti civilno-vojne saradnje, stekli i osnovna znanja za angažovanje na dužnostima organa za civilno-vojnu saradnju u multinacionalnim operacijama. 

Polaznici radionice su se, u teoretskom delu, upoznali sa načelima, sadržajima i aktivnostima civilno-vojne saradnje u Vojsci Srbije, nadležnostima civilnih organizacija koje se, radi pružanja pomoći stanovništvu, angažuju u vanrednim situacijama, kao i dosadašnjim iskustvima iz angažovanja oficira za civilno-vojnu saradnju u multinacionalnim operacijama.  U praktičnom delu, polaznici su izrađivali procenu činilaca civilno-vojne saradnje i uvežbavali procedure za rad organa civilno-vojne saradnje.

Nastavu su izvodili predavači iz Odeljenja za civilno-vojnu saradnju, dok su predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Odeljenja za vanredne situacije iz Kruševca preneli svoja iskustva stečena tokom zajedničkih aktivnosti sa Vojskom Srbije na sprečavanju širenja virusne infekcije kovid-19. 

Povezane vesti