Stacionarno logorovanje polaznika Osnovnog kursa za podoficire

Ponedeljak, 8.6.2020 | Obuka
Na vojnom kompleksu „Peskovi“ kod Požarevca u toku je stacionarno logorovanje polaznika 15. klase Osnovnog kursa za podoficire, koji se obučavaju i osposobljavaju za komandovanje grupom, timom i odeljenjem.

U dosadašnjem toku kursa, polaznici su na poligonima, u kabinetima i na vežbalištima stekli znanja o liderstvu i komandovanju, upravljanju obukom, opštoj taktici, i prošli fizičku i vatrenu obuku. 

Tokom logorovanja, pod budnim okom instruktora iz Centra za obuku i usavršavanje podoficira „Milunka Savić“, budući podoficiri realizuju bojeva gađanja, kretanje na nepoznatom terenu pomoću karte i ručne busole, uz  orijentaciju u prostoru i savlađivanje različitih prepreka. Cilj obučavanja je usvajanje neophodnih vojno-stručnih znanja i veština za pravilno i sigurno komandovanje taktičkim jedinicama ranga odeljenja u izvođenju osnovnih taktičkih radnji.

Po završetku logorovanja polaznike kursa očekuje stručnospecijalistička obuka i potom stažiranje u jedinicama Vojske Srbije. Polaznici koji uspešno završe Osnovni kurs za podoficire biće unapređeni u čin vodnika i raspoređeni na odgovorajuće dužnosti u jedinicama Vojske Srbije.

Povezane vesti