„Norama“ po Velikom Antrvelju

Ponedeljak, 10.6.2013 | Obuka

Pripadnici Mešovite artiljerijske brigade izveli su juče na Intervidovskom poligonu „Pasuljanske livade“ vežbu na terenu s bojnim gađanjem pod nazivom „Udar 2013“.

Pripadnici Mešovite artiljerijske brigade izveli su juče na Intervidovskom poligonu „Pasuljanske livade“ vežbu na terenu s bojnim gađanjem pod nazivom „Udar 2013“.

Diviziono bojno gađanje sa odličnom ocenom, sedam baterijskih bojnih gađanja sa odličnim i vrlo dobrim rezultatima i ukupne vežbovne aktivnosti potvrdili su da za starešine i vojnike Prvog topovsko-haubičkog diviziona 152 mm nema tajni u planiranju, pripremi i izvršenju artiljerijske vatrene podrške i da su u potpunosti osposobljeni za izvršavanje zadataka u svim vremenskim, zemljišnim i borbenim uslovima.

Vežbi i bojnim gađanjima prisustvovali su komandant Kopnene vojske general-potpukovnik Aleksandar Živković, komandant Mešovite artiljerijske brigade pukovnik Zvonko Stojković i komandanti artiljerijskih diviziona Vojske Srbije.

- Ono što smo videli ukazuje na to da su artiljerci jak i zreo rod i to ne samo po vatrenoj moći, već i po drugim karakteristikama. Posebno je važno što su vežba, gađanja i celokupno pokretno logorovanje jedinica Mešovite artiljerijske brigade realizovani zajedno sa delom pripadnika rezervnog sastava. Oni su vredno radili, dokazali svoje vojničke vrednosti i izvršili preobuku na određenim sredstvima, tako da ćemo sagledati mogućnost da, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, unapredimo u više činove deo pripadnika rezervnog sastava i da im ponudimo mogućnost kasnijeg angažovanja u okviru aktivne rezerve Mešovite artiljerijske brigade. Nema sumnje da je veoma značajno Divizion 152 mm „nora“ na vatrenom položajui učešće kadeta Vojne akademije, koji su u artiljerijskoj brigadi bili na stažiranju, jer su mogli da vide i osete praktične elemente života i rada i izvršavanja zadataka u artiljerijskoj jedinici, rekao je general Živković nakon sagledavanja rezultata taktičke vežbe i bojnih gađanja i obilaska jedinica na vatrenom položaju.

Vežba na terenu sa bojnim gađanjima „Udar 2013“ predstavlja vrhunac obuke Prvog topovsko-haubičkog diviziona 152 mm, kojim komanduje potpukovnik Slobodan Vasiljević.

Pokretno logorovanje počelo je 3. juna vežbovnim aktivnostima na Rujničkoj kosi, potom su se starešine i vojnici artiljerijskog diviziona preselili na Rtanj, dok je završna taktička vežba s bojnim gađanjima izvedena na poligonu „Pasuljanske livade“.

Pređeno je 120 kilometara, tri puta su artiljerci menjali logorsku prostoriju, izvršili utvrđivanje diviziona na dve lokacije i realizovali predviđene supozicije na maršu i u borbi. U okviru pokretnog logorovanja diviziona, angažovana je i ratna jedinica sa 27 pripadnika rezervnog sastava.

Povezane vesti