Provera spremnosti za misiju UN u Libanu

Četvrtak, 18.4.2019 | Multinacionalne operacije

U Centru za obuku jedinica za multinacionalne operacije u toku je provera spremnosti jedinica Kopnene vojske i Komande za obuku za učešće u misiji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Četvorodnevna vežba evaluacije pešadijske čete Druge brigade kopnene vojske i voda za zaštitu snaga iz jedinica Komande za obuku, pod nazivom „Srpski štit 14“, odvija se u bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ u blizini Bujanovca.

Na vežbi i tokom priprema za upućivanje u misiju UN u Libanu pešadijska četa i vod za zaštitu snaga rade u uslovima sličnim onim u Libanu, a „incidenti“ na vežbi su u potpunosti prilagođeni situacijama u kojima se pripadnici Vojske Srbije mogu naći tokom izvršavanja zadataka u zoni operacije.

Evaluatorski tim iz Generalštaba Vojske Srbije proverava spremnost jedinica za posedanje isturenog baznog kampa i organizaciju rada na bazi, patroliranje, obezbeđenje stalnog kontrolnog punkta, konvoja i eskorta, kontrolu masovnih okupljanja, postupke u slučaju nailaska na minsko-eksplozivne prepreke, napada na patrolu ili bazu i druge situacije.

Proveri pripadnika Druge brigade kopnene vojske pred upućivanje u mirovnu operaciju prisustvovali su predstavnici Oružanih snaga Kraljevine Španije, u sastavu čijeg bataljona u Libanu će naša četa izvršavati zadatke.

Povezane vesti