Nova rotacija voda za zaštitu snaga u misiji UN u Libanu

Petak, 7.8.2020 | Multinacionalne operacije
Sa aerodroma „Konstantin Veliki“ u Nišu ispraćen je deo kontingenta Vojske Srbije u mirovnu operaciju Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL). 

Put Libana ispraćen je vod za zaštitu snaga iz sastava Komande za obuku, koji će narednih šest meseci, u okviru italijanskog kontingenta izvršavati zadatke u sektoru „Zapad“. Oni će u Libanu preuzeti dužnost od prethodne, jedanaeste po redu, rotacije voda za zaštitu snaga, koji su prethodnih šest meseci sa uspehom realizovali sve zadatke u skladu sa mandatom misije UNIFIL.

Vojska Srbije je angažovana u okviru Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) od 2010. godine. Osim voda za zaštitu snaga, Vojska Srbije u ovoj misiji angažuje i pešadijsku četu koja izvršava zadatke kao samostalna jedinica u sastavu španskog bataljona u multinacionalnoj brigadi sektora „Istok“.

Povezane vesti