VEK POBEDNIKA 1918-2018

Obuka rezervnog sastava u Centru za obuku veze i informatike

Nedelja, 4.6.2017 | Obuka

U Centru za obuku veze i informatike u Gornjem Milanovcu u toku je petnaestodnevna obuka rezervnog sastava Mešovitog bataljona veze i specijalnosti teleprinterista-šifrer iz brigada Teritorijalnih snaga

U Centru za obuku veze i informatike u Gornjem Milanovcu u toku je petnaestodnevna obuka rezervnog sastava jedne čete Mešovitog bataljona veze, kao i lica rezervnog sastava specijalnosti teleprinterista-šifrer iz brigada Teritorijalnih snaga.

U završnom delu obuke lica rezervnog sastava, ovih dana se realizuje taktičko uvežbavanje pojedinaca u sastavu posluga na stanicama telekomunikacija, što podrazumeva uvežbavanje postavljanja pokretnog telekomunikaciono-informatičkog centra na komandno mesto brigade, uspostavljanje svih vrsta komunikacija, realizovanje planiranih komunikacija i obavljanja saobraćaja i rada u različitim supozicijama i održavanje telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja.

Vojnik u rezervi Stefan Jocović, inače inženjer elektrotehnike za telekomunikacije zaposlen u firmi „Telekom Srbija“, ističe zadovoljstvo boravkom u milanovačkoj kasarni i obukom.

— Vojni rok sam služio pre 13 godina, moram priznati da su danas uslovi za život i rad u kasarni znatno bolji. Obnovio sam znanja stečena na služenju vojnog roka i naučio nešto novo, kao što su mogućnosti novih uređaja telekomunikacija koji mi se naročito dopadaju. Mnogo mi je drago što sam se podsetio vojničkog pasulja i druženja sa „saborcima“ — rekao je Jocović.

Naglašavajući da se na obuci nalaze ljudi koji su vojni rok služili pre više od deset godina, komandant Centra za obuku veze i informatike potpukovnik Nedeljko Planojević izrazio je zadovoljstvo njihovom motivacijom i pristupom obuci i istakao da su lica iz rezervnog sastava krajnje ozbiljno shvatila značaj realizacije ove obuke.

U junu se nastavlja sa pozivanjima pripadnika rezervnog sastava na teritoriji cele Srbije. Planirano je saopštavanje i ukidanje rasporeda u rezervnom sastavu, koje podrazumeva jednostavnu i kratkotrajnu proceduru u Centrima ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Realizacija materijalne obaveze u skladu sa Zakonom o vojnoj radnoj i materijalnoj obavezi ogleda se u pozivanju vlasnika stvari iz popisa radi saopštavanja rasporeda i pregleda stvari iz popisa i biće realizovana u više od 20 gradova i opština Srbije u junu mesecu. Vojni obveznici u rezervnom sastavu koji su odslužili vojni rok sa oružjem biće pozivani u junu i julu na jednodnevne i višednevne vojne vežbe prema posebnim planovima i rasporedima.
Svi planovi za pozivanje rezervnog sastava po gradovima i opštinama se redovno objavljuju na sajtu Ministarstva odrbane na sledećem linku: http://www.mod.gov.rs/cir/7228/redovna-pozivanja-rezervnog-sastava-7228

Povezane vesti