Smena srpskog kontingenta angažovanog u multinacionalnoj operaciji u Libanu

Ponedeljak, 17.6.2019 | Multinacionalne operacije

Na niškom aerodromu „Konstantin Veliki“ izvršena je smena kontingenta Vojske Srbije angažovanog u multinacionalnoj operaciji UNIFIL u Libanu.

Put Libana ispraćena je nova rotacija srpskih mirovnjaka, koju čine pešadijska četa, štabni oficiri i pripadnici elementa nacionalne podrške, koji će biti angažovani u sastavu multinacionalne operacije Ujedinjenih nacija u ovoj zemlji. U narednih šest meseci, pešadijskom četom iz sastava Druge brigade kopnene vojske komandovaće major Igor Kočović.

Istim avionom u Srbiju je doputovala prethodna rotacija pešadijske čete iz sastava Prve brigade kopnene vojske, koju je predvodio major Ninoslav Đuđić.

Smeni kontingenta Vojske Srbije na aerodromu „Konstantin Veliki“ prisustvovali su načelnik štaba Komande Kopnene vojske brigadni general Željko Tramošljika, komandant Prve brigade brigadni general Zoran Nasković i komandant Druge brigade brigadni general Željko Kuzmanović.

Po povratku u Republiku Srbiju, komandir pešadijske čete major Đuđić istakao je da je jedinica kojom je komandovao proteklih šest meseci uspešno realizovala sve postavljene zadatke u skladu sa mandatom misije UNIFIL.

– Aktivnosti pešadijske čete Vojske Srbije realizovane su u potpunosti sa planovima i naređenjima komande španskog bataljona, Komande sektora Istok, kao i tehničkog sporazuma sa Kraljevinom Španijom – naglasio je major Đuđić dodajući i da je odnos sa lokalnim stanovništvom i ostalim nacijama u okviru misije bio na visokom nivou, profesionalan i uz obostrano uvažavanje.

Pešadijska četa izvršava zadatke kao samostalna jedinica u sastavu španskog bataljona u multinacionalnoj brigadi sektora „Istok“, dok će vod za zaštitu snaga koji se angažuje u okviru italijanskog kontingenta u sektoru „Zapad“ biti upućen kasnije u toku meseca.

Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) uspostavljene su Rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija od 19. marta 1978. godine. Pripadnici Vojske Srbije otpočeli su učešće u ovoj misiji 21. decembra 2010. godine.

Povezane vesti