Završena vežba „Srpski štit 15“

Četvrtak, 26.9.2019 | Obuka

Trodnevna vežba „Srpski štit 15“, koju izvodi pešadijska četa Treće brigade kopnene vojske za učešće u multinacionalnoj operaciji „UNIFIL“, završena je danas u bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac”.

Cilj vežbe, kojom je rukovodio zamenik komandanta Treće brigade kopnene vojske pukovnik Dragan Antić, je provera spremnosti jedinica za učešće u multinacionalnoj operaciji Ujedinjenih nacija „UNIFIL“ u Republici Liban.

Na vežbi i tokom priprema za upućivanje u multinacionalnu operaciju pešadijska četa radila je u uslovima koji ih očekuju i u multinacionalnom okruženju u Libanu, a situacije na vežbi su u potpunosti prilagođene onima koje ih očekuju na terenu.

Tokom tri dana uvežbavani su organizacija rada na bazi, patroliranje, rad na stalnom kontrolnom punktu i osmatračkoj stanici, kontrola masovnih okupljanja, postupci u slučaju nailaska na minsko-eksplozivne prepreke, napad na patrolu, napad na bazu i ostalo.

Današnjoj vežbi prisustvovao je i potpukovnik Huan Alberto Kios, komandant Španskog bataljona u okviru multinacionalne brigade u sektoru „Istok“, u čijem će sastavu naša četa izvršavati zadatke u zoni operacije misije „UNIFIL“.

Povezane vesti