Uspešna evaluacija jedinica za multinacionalne operacije

Petak, 27.10.2017 | Obuka

Deklarisane jedinice Vojske Srbije za učešće u multinacionalnim operacijama danas su, u bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“, završile drugi deo taktičke vežbe „Stena 02“.

Deklarisane jedinice Vojske Srbije za učešće u multinacionalnim operacijama — laka pešadijska četa iz sastava Treće brigade kopnene vojske, vod vojne policije iz sastava Trećeg bataljona vojne policije iz Niša i vod atomsko-biološko-hemijske odbrane iz 246.bataljona ABHO iz Kruševca, danas su u bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ završile drugi deo taktičke vežbe „Stena 02“.

U okviru taktičke vežbe jedinice su uspešno prošle NATO evaluaciju nivoa 2 prema standardima i procedurama evaluacije borbene spremnosti kopnenih jedinica i Koncepta operativnih sposobnosti.

Borbenu spremnost i sposobnosti deklarisanih jedinica ocenjivao je multinacionalni evaluatorski tim sastavljen od 27 evaluatora Vojske Srbije, partnerskih zemalja Austrije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, a pravilnost i objektivnost ocenjivanja nadgledao je posmatrački tim iz komandi združenih snaga NATO iz Napulja i kopnenih snaga Izmir.

Na čelu multinacionalnog evaluatorskog tima nalazio se pukovnik Mario Arbutina iz Uprave za operativne poslove Generalštaba, koji je pohvalio celokupnu organizaciju vežbe i istakao da su jedinice na evaluaciji pokazale profesionalan odnos prema zadacima, motivisanost i spospobnosti za izvršavanje složenih zadataka karakterističnih za multinacionalne operacije, kao što su obezbeđenje konvoja sa humantarnom pomoći, kontrola masovnih okupljanja, helikopterski desanti, patroliranje, uspostavljanje kontrolnih punktova, dekontaminacija ljudstva i opreme, evakuacija povređenih i drugo.

Deklarisane jedinice su na vežbi koristile naoružanje i opremu koja bi se upotrebljavala prilikom angažovanja u multinacionalnim operacijama.

Prethodne sedmice, u okviru prvog dela taktičke vežbe „Stena 02“, uspešno je izvršena evaluacija nivoa 1 inžinjerijske čete opšte namene iz sastava 310. inžinjerijskog bataljona iz Prokuplja prema standardima i procedurama Koncepta operativnih sposobnosti. 

Povezane vesti