Otvoren konkurs za prijem civilnih lica u Brigadu veze

Utorak, 3.11.2020 | Konkursi
Uprava za ljudske resurse (J-1) Generalštaba Vojske Srbije raspisala je javni konkurs za prijem lica iz građanstva u radni odnos na neodređeno vreme u Brigadi veze, u svojstvu vojnih službenika i vojnih nameštenika.

Konkursom su obuhvaćena radna mesta u Beogradu, Bačkoj Topoli, Nišu i Pirotu, a mogu se javiti državljani Republike Srbije koji ispunjavaju opšte i posebne uslove.

O načinu konkurisanja, uslovima, izbornom postupku i neophodnoj dokumentaciji kandidati se mogu obavestiti klikom na sledeći link

Povezane vesti