Otvoren konkurs za prijem u radni odnos u Tehničkom opitnom centru

Utorak, 4.2.2020 | Aktuelnosti
Uprava za ljudske resurse (J-1) Generalštaba Vojske Srbije raspisala je javni konkurs za prijem lica iz građanstva u radni odnos na neodređeno vreme u Centru za ispitivanje NVO „Nikinci“ Tehničkog opitnog centra.

Konkursom su obuhvaćena radna mesta višeg istraživača, mehaničara za vozila guseničare, višeg tehničkog saradnika – merača pritiska, vozača specijalnog vozila, građevinskog stolara, čuvara-protivpožarca, pomoćnog radnika... u mestu službovanja Nikinci.

Na konkurs se mogu javiti državljani Republike Srbije koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

Opšti uslovi koje kandidati moraju da zadovolje su:

  • da su državljani Republike Srbije;
  • da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
  • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
  • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
  • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci;
  • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.

Povezane vesti