Načelnik Generalštaba sa polaznicima kursa personalnih organa

Petak, 7.12.2018 | Aktivnosti NGŠ

Načelnik Generalštaba general-potpukovnik Milan Mojsilović obišao je danas polaznike Višeg štabnog kursa za dužnosti kadrovsko-personalnih organa u jedinicama ranga bataljon-brigada, u kasarni „Banjica-2“

General Mojsilović je u svom obraćanju polaznicima kursa ukazao na značaj pravovremenog i pravilnog rada personalnih organa u upravljanju kadrom, istakavši neophodnost konstantnog usavršavanja i poznavanja pravilskih i zakonskih odredaba koje definišu ovu oblast.

Na petodnevnom kursu, u organizaciji Uprave za ljudske resurse Generalštaba, koji se završava danas, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije su imali priliku da sagledaju ulogu i nadležnosti kadrovsko-personalnih organa u jedinicama, i steknu nova znanja koja mogu primeniti u realizaciji zadataka iz oblasti kadrovske problematike, moralno-psiholoških priprema i ostvarivanja verskih prava.

Povezane vesti