Vežba podržana simulacijama „Pravovremeni udar 2020“

Četvrtak, 5.3.2020 | Obuka
U Centru za obuku putem simulacija u Beogradu u toku je vežba jedinica Četvrte brigade kopnene vojske „Pravovremeni udar 2020“, podržana računarskim simulacijama.

Na vežbi se, u uslovima simuliranog okruženja, proverava sposobnost komande ojačanog mehanizovanog bataljona za planiranje, organizovanje i izvođenje dejstava u napadnoj operaciji. 

U toku realizacije vežbovnih aktivnosti proverava se i poznavanje načela upotrebe jedinica i sredstava, kao i saradnja sa ostalim strukturama sistema odbrane i činiocima civilnog okruženja. Uvežbavaju se taktičke radnje i procedure i svakodnevno se analizira kvalitet donetih odluka na svim nivoima komandovanja.

Osim jedinica Kopnene vojske, na vežbi učestvuju i predstavnici Ratnog vazduhoplovstva i PVO, Crvenog krsta Srbije i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

Vežbe podržane računarskim simulacijama predstavljaju važan oblik praktične obuke komandi u Vojsci Srbije. Ovakve vežbe pružaju priliku štabnim oficirima i komandama jedinica da, uz minimalan utrošak materijalnih resursa, unaprede osposobljenost za planiranje i izvođenje borbenih operacija.

Povezane vesti