Provera pešadijske...

Provera pešadijske čete za učešće u misiji UN u Libanu

24.09.2020 | Multinacionalne operacije
Obuka za lake...

Obuka za lake brodske ronioce

22.09.2020 | Obuka
Obeležavanje vojnih...

Obeležavanje vojnih praznika u Nišu

15.09.2020 | Kultura i tradicija
Rasklopljen...

Rasklopljen pontonski most na Lidu

02.09.2020 | Civilno-vojna saradnja