Javni oglas za...

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije

01.02.2018 | Konkursi Ministarstvo odbrane objavljuje Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije.
Obaveštenje o...

Obaveštenje o prijavi vojnika u rezervi iz evidencije regionalnih centara MO radi popune radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme

23.10.2017 | Konkursi Obaveštenje Uprave za ljudske resurse Generalštaba za prijavu vojnika u rezervi iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane radi popune radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme.
Obaveštenje o...

Obaveštenje o prijava vojnika u rezervi iz evidencije regionalnih centara MO radi popune radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme

23.08.2017 | Konkursi Obaveštenje Uprave za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije za prijavu vojnika u rezervi iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane radi popune radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme.
Oglas za dobrovoljno...

Oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka i Kurs za rezervne oficire

07.11.2016 | Konkursi Ministarstvo odbrane objavljuje Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije u 2017. godini.