Obaveštenje o...

Obaveštenje o prijavi vojnika u rezervi iz evidencije regionalnih centara MO radi popune radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme

23.10.2017 | Konkursi Obaveštenje Uprave za ljudske resurse Generalštaba za prijavu vojnika u rezervi iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane radi popune radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme.
Obaveštenje o...

Obaveštenje o prijava vojnika u rezervi iz evidencije regionalnih centara MO radi popune radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme

23.08.2017 | Konkursi Obaveštenje Uprave za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije za prijavu vojnika u rezervi iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane radi popune radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme.