Центар за координацију кретања и транспорта

Центар за координацију кретања и транспорта је јединица надлежна за планирање, координацију, праћење реализације и извештавање о саобраћају и транспорту људи и средстава за потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије, као и за праћење транспорта и транзита страних војних снага преко територије Републике Србије.

Центар се налази у гарнизону Београд, у касарни „Бањица 2“.

Начелник Центра за координацију кретања и транспорта је пуковник Милорад Јаковљевић.

Задаци Центра за координацију кретања и транспорта


Задаци Центра за координацију кретања и транспорта су:

  • Планирање, координација и праћење реализације кретања и транспорта за потребе Министарства одбране и Војске Србије;
  • Реализација уговарања транспортних услуга, услуга спољнотрговинског промета и обезбеђење спровођења дефинисаних царинских процедура, за потребе стратегијског транспорта у Министарству одбране и Војсци Србије;
  • Координација, одобравање и праћење транспорта и транзита страних војних снага преко територије Републике Србије;
  • Стручна сарадња из области саобраћаја и транспорта са надлежним институцијама Републике Србије и иностраним – међународним институцијама надлежним за координацију кретања и транспорта.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381(0) 11 2064-858
Телефакс: +381 (0) 11 3005-160
Имејл: gt.ckkt@vs.rs