Провера обучености војника на служењу војног рока

Четвртак, 12.1.2023 | Обука
У центрима за обуку Војске Србије у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу ове недеље је реализована провера основне индивидуалне обучености војника на добровољном служењу војног рока генерације „децембар 2022“.

То је прва провера ове генерације војника, која је реализована како би се утврдила њихова оспособљеност за самостално извршавање тактичких радњи и поступака на бојишту, правилно руковање наоружањем и војном опремом и обављање дужности органа унутрашње и службе обезбеђења објеката.

Војници су на дводневној провери индивидуалне оспособљености решавали разноврсне тактичке задатке, за шта је било неопходно да примене знања и вештине стечене током обуке у првој фази првог периода служења војног рока. Постигнути резултати говоре да су војници у потпуности савладали све садржаје обучавања, што је и потврда да је обука добро планирана и изведена.

У  наставку служења војног рока војницима предстоји премештај у центре за специјалистичку обуку, где ће се обучавати за своје војноевиденционе специјалности, а потом и колективна обука и активно укључивање у живот и рад јединица Војске Србије.

Повезане вести