Тактичка обука извиђача Копнене војске

Уторак, 22.11.2022 | Обука
Припадници извиђачких јединица из састава Прве бригаде копнене војске реализовали су претходних дана разноврсне садржаје тактичке обуке специјалних дејстава у рејонима ван мирнодопске локације базирања.

Реч је о важном сегменту обуке, која се у извиђачким јединицама реализује током целе године, како би се очувала и унапредила оспособљеност професионалног састава за извршавање специфичних наменских задатака. 

Током вишедневних вежбовних активности, извиђачи су, у различитим временским условима и на сложеној конфигурацији терена, увежбавали тактичке радње, процедуре и поступке приликом осматрања и прикупљања обавештајних података, као и организовање извиђачких патрола, препада и заседа. 

Редовна обука извиђачких јединица је разноврсна и захтевна, како би се извиђачи увежбали за брзо и ефикасно реаговање у ситуацијама у којима се могу наћи приликом реализације задатака у дубини непријатељевог распoреда. Тако се на најбољи начин одржава висок ниво физичке припремљености и психичке стабилности, као и њихова способност за успешно решавање најтежих ситуација.

Повезане вести