Обука извиђача у летњим условима

Петак, 27.8.2021 | Обука
Припадници Оклопно-извиђачког батаљона из састава Копнене војске у рејону Облачинског језера реализују редовну обуку за извршавање наменских задатака у летњим условима.

Реч је о завршном сегменту овог периода обуке током које се извиђачи оспособљавају за самосталну исхрану у природи и савладавање водених препрека формацијским средствима, те сплавовима и другим пловним средствима израђеним од приручног материјала. 

Претходно су извиђачи са успехом савладали садржаје обучавања из пливања, прецизног бацања ножа у мету и овладали разноврсним техникама борилачких вештина за самоодбрану у различитим ситуацијама.

Редовна обука извиђачких јединица је разноврсна, захтевна и изводи се на различитим типовима терена широм земље, како би се извиђачи увежбали за успешно реаговање у ситуацијама приближно истим онима у којима се могу наћи приликом реализације задатака у дубини непријатељевог распoреда.

Повезане вести