Основна обука војника на служењу војног рока

Среда, 6.10.2021 | Обука
У центрима за обуку у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу у току је индивидуална обука војника на добровољном служењу војног рока генерације „септембар 2021“.

Војници се током овог периода оспособљавају за коришћење пешадијског наоружања и опреме и пролазе садржаје из тактичке, стројеве обуке и Правила службе Војске Србије, уз непрестано подизање нивоа физичке способности и издржљивости. 

По завршетку обучавања у центрима за основну обуку војнике очекује провера оспособљености за реализацију индивидуалних војничких задатака, а они који успешно савладају све стандарде биће упућени на специјалистичку обуку за своје војноевиденционе специјалности.

Служење војног рока траје шест месеци и обухвата тромесечну основну и специјалистичку обуку у јединицама Команде за обуку, након чега се војници упућују на реализацију колективне обуке и активно укључивање у живот и рад јединица Војске Србије.

Повезане вести