Обука војника службе телекомуникација

Субота, 24.4.2021 | Обука
У Центру за обуку везе и информатике у Горњем Милановцу у току је индивидуална специјалистичка обука војника на добровољном служењу војног рока и обука професионалних војника на додатном оспособљавању за руковање уређајима из система телекомуникација.

Програмом обуке, коју похађају војници специјалности телепринтериста, радио-телепринтериста, радио-релејци и телефонисти-линијаши, обухваћено је увежбавање технике „слепог“ куцања ради достизања потребне брзине отпремања шифрованих и отворених текстова, упознавање са радио-уређајима у оперативној употреби у јединицама Војске Србије и практичан рад послуге радио-релејног система за постављање станице телекомуникација. 

У обуци се користе уређаји претходне генерације али и најсавременија телекомуникационо-информатичка средства која омогућавају правовремен и квалитетан пренос информација и командовање снагама, уз одговарајући степен заштите тајних података и минималан ризик од противдејства непријатеља.

По завршетку индивидуалне специјалистичке обуке, која у Центру за обуку везе и информатике траје до краја месеца маја, војници ће бити упућени у јединице Војске Србије, где ће имати прилику да примене стечена знања.

Повезане вести