Обука војника у Првој бригади копнене војске

Петак, 22.10.2021 | Обука
У јединицама Прве бригаде копнене војске у току је други период обучавања војника на добровољном служењу војног рока генерације „јун 2021“.

Након успешно завршене индивидуалне обуке у Команди за обуку војници више специјалности у оквиру рода пешадије оспособљавају се за извршење колективних задатака у саставу одељења, вода и чете. 

У овом периоду обучавања тежиште је на увежбавању тактичких радњи и поступака у одбрани и нападу, кретања на непознатом терену уз оријентацију у простору и савлађивање различитих врста препрека, те реализацији вежби са минско-експлозивним средствима и програмских гађања из наоружања рода пешадије.

Током колективне обуке војници показују велику посвећеност и активно су укључени у живот и рад јединица кроз реализацију различитих наменских задатака. Висок ниво заинтересованости за обуку, праћен добрим условима за обучавање доприноси да се велики број војника по завршетку служења војног рока пријављује за наставак војничке каријере у својству професионалног војника.

Повезане вести