Провера обучености војника на служењу војног рока

Среда, 30.11.2022 | Обука
У центрима за обуку Војске Србије завршена је провера индивидуалне специјалистичке обучености војника на служењу војног рока генерације „септембар 2022“.

Провера је реализована након шестонедељне специјалистичке обуке, током које су се војници оспособљавали за извођење борбених радњи у саставу послуге, посаде и тима, и реализaцију задатака у складу са наменом свог рода, односно службе.

Током дводневне провере оспособљености, војници су решавали задатке из тактичке обуке и, кроз практичне радње и поступке, показали стечена знања и вештине неопходне за ефикасну употребу борбених средстава и војне опреме. Остварени врлодобри и одлични резултати најбоље говоре о високом квалитету реализоване обуке и мотивисаности ове генерације војника за служење војног рока.

Војницима сада предстоји премештај у јединице Војске Србије, где ће у наредна три месеца, у складу са специјалностима за које су регрутовани, реализовати садржаје колективне обуке и бити активно укључени у реализацију свакодневних задатака јединица.

Повезане вести