Специјалистичка обука у Центру за обуку логистике

Четвртак, 26.11.2020 | Обука
У јединицама Центра за обуку логистике у гарнизонима Краљево, Крушевац и Ниш у току је реализација специјалистичке обуке војника на служењу војног рока генерације „септембар 2020“ и усавршавања професионалног састава из јединица Војске Србије.

Реч је о напредној инидивидуалној обуци током које се стичу неопходна стручноспецијалистичка знања и вештине за војноевиденциону специјалност служби логистике, а тежиште у овом тренутку је на реализацији завршног испита и одбрани стручних радова на Основном курсу за подофицире и евалуацији индивидуалне обучености војника на служењу војног рока.

Обука се реализује према верификованим стандардима индивидуалне специјалистичке обучености техничке, интендантске, саобраћајне и санитетске службе.

По завршетку обуке у Центру за обуку логистике систем одбране добија нову генерацију кадрова способних за самостално обављање одговорних дужности у органима логистике и логистичким јединицама Војске Србије.

Повезане вести